คำขวัญวิทยาลัย : ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  มีความเป็นช่างโดยพื้นฐาน  ฝึกหนักให้ชำนาญ  ก้าวทันเทคโนโลยี

thzh-CNen

   admin001

 

  นายพิเชษฐ์ หาดี

  Mr.Pichet  Harde

 ผู้อำนวยการ

 Director

--------------------------------

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

TAX ID : 099-4-00021546-1

๕๕ หมู่ ๙ ต.คานหาม อ.อุทัย  อยุธยา ๑๓๒๑o

------------------------------

Automotive Industry Technical College

55 Moo.9 T.Kanhaab

A.Utai , Pranakornsriayutthaya 13210

                                                                                            disin thi yang mi di tang chux 1

 

     ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM)                                                                                                     

                                                                                            disin thi yang mi di tang chux 2

        ระบบงานทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

    

 

แนวทางการบริหารงาน

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

data1

data2

data3

data4

แผนกวิชา

            1.สาขาการจัดการธุรกิจ

            2. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

Google Drive 2

        QR Code ฝ่ายวิชาการ

         QR Code ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

         QR Code ฝ่ายบริหารทรัพยากร

         QR Code ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

สื่อวีดิทัศน์แนะนำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567 20:14

โครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2567 ประชาสัมพันธ์ ติดตามข่าวสารได้ที่ ช่องทางLINE Website www.aitc.ac.th Tiktok Youtube

วันพุธ, 10 กรกฎาคม 2567 15:07

ประกาศผลการประกวดแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา2567

วันพุธ, 26 มิถุนายน 2567 17:14

ประชุมนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่1/2567 วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567

วันพุธ, 26 มิถุนายน 2567 11:34

ประชาสัมพันธ์ จากงานกิจกรรมและงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา กำหนดการพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม พิธีไหว้ครูประจำการ และ ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2567 ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 ณ...

วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567 16:15

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา เข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะและประกวดแผนธุรกิจ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 สาขาละ 5 คน ต่อ 1 ธุรกิจ พร้อมครูที่ปรึกษาธุรกิจ โดยกรอกข้อมูล ผ่าน...

วันพฤหัสบดี, 30 พ.ค. 2567 09:57

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์...

วันพฤหัสบดี, 30 พ.ค. 2567 09:53

แจ้งประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ขออนุญาตแจ้ง กำหนดการกิจกรรม โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีการศึกษา 2567 วันศุกร์ที่ 31...

วันพุธ, 29 พ.ค. 2567 11:17

ประชุมนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่1/2567 วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 8.30น.-16.30น. ณ สาขาวิชา

วันพุธ, 15 พ.ค. 2567 14:31

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และ โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567 วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เวลา 8.00 - 13.00 น. กำหนดการ...

วันอังคาร, 14 พ.ค. 2567 14:22

กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียนอุทัย ต.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดี, 09 พ.ค. 2567 16:14

กำหนดการตัดชุดวัดตัว (นักศึกษา ภาคปกติ) นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2567

วันพฤหัสบดี, 09 พ.ค. 2567 15:42

โครงการศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

วันพฤหัสบดี, 09 พ.ค. 2567 15:19

การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดี, 09 พ.ค. 2567 15:11

ขั้นตอนการพิมพ์บัตรลงทะเบียนผ่านระบบ ศธ.02 ออนไลน์และการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ปวส.ระบบทวิภาคี (ปกติ) รหัส 66 ปวส.ระบบทวิภาคี...

วันจันทร์, 29 เมษายน 2567 15:51

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ​ร่วมบริจาค​โลหิต ใน​วันแรงงาน​ 1 พฤษภาคม 2567 ณ ปั้มน้ำมัน​ปตท.(ตลาดดีดี)

วันจันทร์, 29 เมษายน 2567 15:46

สถานศึกษาปลอดภัยไร้ควันบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า

วันศุกร์, 05 เมษายน 2567 12:00

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เปิดประมูลร้านค้าสวัสดิการ ประจำปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดี, 04 เมษายน 2567 15:59

รับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2567(เพิ่มเติม)

วันพฤหัสบดี, 04 เมษายน 2567 15:27

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2567

วันพุธ, 27 มีนาคม 2567 15:40

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ระบบทวิภาคี กลุ่มผู้มีงานทำ ปีการศึกษา 2567

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรม (ภายใน-ภายนอก)

วันศุกร์, 17 พฤศจิกายน 2566 21:54

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ เรื่อง ประชุมติดตามการฝึกอาชีพและเรียนซ่อมเสริม วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566

วันศุกร์, 17 พฤศจิกายน 2566 21:35

เพลง : อาชีวะ Proud "สร้างคน สร้างงาน สร้างชาติ สร้างโลก"

วันศุกร์, 06 ตุลาคม 2566 13:25

1.....ต้อนรับนิสิตปริญญาเอก.....6กย2566 2.....ต้อนรับตัวแทน บ. จัสท์ คาร์.....6กย2566 3....โครงการจัดทำคู่มือแนวทางระบบทวิภาคี....6กย2566 5....โครงการอบรม Examiner...7กย2566...

วันพุธ, 20 กันยายน 2566 16:29

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/ 2566

วันอังคาร, 19 กันยายน 2566 11:14

รวมภาพโครงการ และกิจกรรม ประจำเดือน สิงหาคม 2566 1....โครงการFix it Centerวัดหนองไม้ซุง4สค2566 1.1...ประชุมคณะกรรมการจังหวัดฯ 7_2566...3สค2566 2...ประชุม..อชท. ครั้งที่ 31.....8สค.2566...

วันจันทร์, 04 กันยายน 2566 15:21

ประกาศ ผลการประกวดแผนธุรกิจ เพื่อสนับสนุนทุนในการดำเนินธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธ, 30 สิงหาคม 2566 00:41

เรียนอาชีวะได้อะไรบ้าง

วันพุธ, 30 สิงหาคม 2566 00:39

การศึกษาทวิภาคีดีอย่างไร

วันพุธ, 30 สิงหาคม 2566 00:36

การจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย

วันพุธ, 30 สิงหาคม 2566 00:33

มองมุมใหม่

วันพุธ, 30 สิงหาคม 2566 00:30

โครงการระบบทวิภาคี

วันพุธ, 30 สิงหาคม 2566 00:26

เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีอาชีพมีรายได้เท่าไร

                                                                               adminpr1

                                                                                  admin05 ANIMATION

 

Login Form

ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยฯ

Screenshot 11

     

      แผนกวิชา

      d1

      moe1.jpg

      vd1

      rms

      dpa2565

     e office2

     DVEC1

     Google Classroom

     fixauto

     icon

     IDPLANE

     ccp.jpg

     incu1

     l1

     Vcop.jpg

    sar

 

 safety3

มาตรการในการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา

งบทดลอง

data9

 ข่าวรับสมัครงานภายใน

ข่าวรับสมัครงาน

บริการผู้เรียน

ปฏิทินกิจกรรม (Google)

การจัดการหลักสูตร

 

  • ปริญญาตรี
  • ตารางเรียนระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2567
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ภาคปกติ)
  • ตารางเรียนระดับปวส.1 ภาคเรียนที่ 1/2567
  • ตารางเรียนระดับปวส.2 ภาคเรียนที่ 1/2567
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ผู้มีงานทำ)
  • ตารางเรียนระดับปวส.1 ภาคเรียนที่ 1/2567
  • ตารางเรียนระดับปวส.2 ภาคเรียนที่ 1/2567

หน่วยงานภายใน

งานบริหารทั่วไป

งานบุคลากร

งานการเงิน

งานการบัญชี

งานพัสดุ

งานอาคารสถานที่

งานทะเบียน

งานประชาสัมพันธ์

งานวางแผนและงบประมาณ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานความร่วมมือ

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

งานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

 

data6

data7

ดาวน์โหลด

Screenshot 3

Screenshot 6

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารละส่วนประกอบอื่นอาคารวิทยบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดังรายละเอียด...

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ร่างประชาพิจารณ์ก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายในอาคารและส่วนประกอบอื่นอาคารวิทยบริการ ดังรายละเอียด 1..ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟฟ้าภายใน...

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการยานยนต์อัจฉริยะ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1.ประกาศประกวดราคาปรับปรุงห้องเรียนอัจฉริยะ...

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ร่างประชาพิจารณ์ปรับปรุง ห้องเรียนและห้องปฎิบัติการยานยนต์อัจฉริยะ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมีรายละเอียด 1.ประกาศ ประชาพิจารณ์ปรับปรุง...

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกฯ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 1/2567 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศ ขอความอนุเคราะห์ยื่นข้อมูลในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ร่างประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์ประกวดราคาซื้อชุดฝึก สมรรถนะวิชาชีพสาขางานเครื่องมือกลพร้อมชุดเครื่องมือมาตรฐานประจำชุดฝึก ปี2567 โดยมีรายละเอียด...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่องขอความอนุเคราะห์ยื่นข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ การอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์​(e-bidding)​ ชุดฝึกปฏิบัติ​การงานซ่อมตัวถังเบา ประจำปีงบประมาณ 2566 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง...

เผยแพร่งานวิจัย

ระดับปริญญาตรี

ระดับปวส.

บริการบุคลากร-แบบฟอร์มสำหรับ(ครู-อาจารย์)

 

           

 

 

    

 

    

     

     

   

      

        

ผู้เข้าชม

มี 335 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วีดีโอ(VDO)

 

 

                Screenshot 7        tech1        Screenshot 7         Screenshot 7          Screenshot 7   

 

     

                maintenanceauto1        new1         nectec1        ev1           focus1   

 

   

                ev2        laber1       digital1        ev3        ar1

 

 

               egat1      ev4