วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563  คณะอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เดินทาง ส่งนักศึกษา  เพื่อเข้าฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าฝึกอาชีพ โดยมีนักศึกษา แผนกเครื่องกล จำนวน 10 คน เข้าร่วมอบรมโครงการสานพลังประชารัฐ ณ ศูนย์ฝึกอบรบฮอนด้า นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ฝ่าย ซ่อมบำรุงรักษาทั่วไป(MT) วันที่ 3-5 พย 63 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ คณะผู้บริหารและคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและคณะอาจารย์ จากวิทยาลัยการอาชีพสายบุรี  เข้าศึกษาดูงาน  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563  คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นำนักศึกษาแผนก ธุรกิจบริการยานยนต์ เข้าฝึกอบรม เตรียมความพร้อม ก่อนเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และคณะอาจารย์ ส่งตัวนักศึกษา แผนกงานสีและตัวถัง เพื่อเข้าฝึกอาชีพ ณ สถานประกอบการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑