วันที่ 23 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหารและ คณะอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วมงานวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช ณ ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายยุทธนา แสนกันคำ หัวหน้าแผนก เทคนิคโลหะ นำอาจารย์และทีมนักศึกษา เข้าให้บริการ งานเชื่อม สแตนเลส เพื่อปรับรั้ว ราวจับ สแตนเลส เพิ่มช่องทางเดินใหม่  ณ ลานเอนกประสงค์ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

 วันที่ 22 ตุลาคม 2563  บริษัท ซัมโบ ชินโด(ประเทศไทย) จำกัด ได้เดินทางเข้า สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อเข้าฝึกอาชีพ    ณ ห้องประชุมยานยนต์ 2 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

 วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์และคณะ  เข้าศึกษาดูงาน ณ  วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง จ.กาฬสินธุ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

 

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑