วันที่ 6 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้รับเกียรติจาก  นายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภออุทัยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0 โดยมีนายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การดำเนินโครงการ พร้อมให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมการปฏิบัติภารกิจศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน การดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์    นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายชูชัย หันตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู - อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะองค์พระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยให้คณะครู - อาจารย์ ทำพิธีผูกแขนรับนักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายวีระชัย  สมบัติกำไร  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และอาจารย์ที่ปรึกษา เดินทางส่งนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ณ สมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และอาจารย์ ที่ปรึกษา เข้าตรวจเยี่่ยมนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ บริษัทนิปปอน เพนต์ และร่วมพิธี กับประธานชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีงานสีและตัวถังรถยนต์  รับมอบเสื้อชมรม จากบริษัท นิปปอน เพนต์

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนาหลักสูตร Excellent Couse  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  จ.อุดรธานี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

 

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑