ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ลงนามถวายพระพร

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

  •  ขอเลื่อน การติดต่อรับชุดเครื่องแบบนักศึกษา(นักศึกษาใหม่ ) 
  •  แจ้งนักศึกษาปวส. 1 (ทวิภาคี ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2564 
  •  นักศึกษาที่ยังส่งหลักฐานไม่ครบ ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน,วุฒิการศึกษา,สำเนาบัตรประชาชน,รููปถ่าย  ขอให้ดำเนินการให้เสร็จภายใน 21 มิถุนายน 2564
  • ***สำหรับนักศึกษาที่ยังชำระค่าใช้จ่ายไม่ครบหรือชำระไม่เรียบร้อย ขอให้ดำเนินการติดต่อภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 64***

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1/2564  

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 (ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ )

ประกาศ  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 

เรื่อง ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ มาปฎิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาไม่เกินร้อยละ ๑o  >>คลิ๊ก<<

 

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง  กำหนดวันปิดและเปิดภาคเรียน >>คลิก<<

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑