ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ฟอร์ดพลปิยะ สาขาวังน้อย  เปิดรับสมัครด่วน  มีตำแหน่งงานว่างจำนวนหลาย อัตรา

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยนายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายปรีชา แก้วมณี รองผู้อำนวยการบริหารฝ่ายทรัพยากร  ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการทดสอบครูอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ระดับ2(รุ่นที่ 3) และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์  พร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการฝึกทดสอบ 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยนายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายปรีชา แก้วมณี รองผู้อำนวยการบริหารฝ่ายทรัพยากร ประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี(MOU) ระหว่างบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  เป็นวิทยาลัยได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาในรูปแบบทวิภาคี ที่ประสานความร่วมมือกับบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  เรื่อง การจัดการเรียนการสอน แบบ Online ในวันที่  15-30 พฤศจิกายน 2564

โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะวิชาชีพกับการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (fix it - จิตอาสา) วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพมหาราช ณ วัดกระโจมทอง ต.พิตเพียน อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยฯออกหน่วยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพมหาราช ในวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2564⚙️
- วันที่ 26 ตุลาคม 64 ณ วัดกระโจมทอง ฎีทอ ต.พิตเพียน อ.มหาราช (แจกถุงยังชีพจำนวน 50 ชุด)
- วันที่ 27 ตุลาคม 64 ณ วัดกุฎีทอง ต.พิตเพียน อ.มหาราช

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑