ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ >>>คลิก<<<

 

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาประเภทนักศึกษาที่ได้รับสิทธิพิเศษ(โควต้า) ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ 24 ธันวาคม 2563  นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการการอบรมและประเมินผลการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและงานวิชาการตามมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด โดยมี นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน พร้อมคณะ ผู้เข้าร่วมอบรม ในระหว่างวันที่ 24 และ 26 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมยานยนต์ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

 

วันที่ 24 ธันวาคม 2563  นายชูชัย หันตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นำ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center)  ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 

วันที่ 23 ธันวาคม 2563  นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  นิเทศ การเรียนการสอนออนไลน์ ภายในสถานศึกษา

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

 

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑