วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์   นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่งานทวิภาคี ให้การต้อนรับ คณะทีมงาน  จากบริษัท บี-ควิก จำกัด ในการ สัมภาษณ์ และคัดเลือก นักศึกษา เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และคณะผู้บริหาร  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วมการต้อนรับ นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 คณะอาจารย์ แผนกเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เดินทาง ส่งตัวนักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือก เข้าฝึกอาชีพ ไปยังศูนย์บริการ HONDA สาธร  กรุงเทพฯ

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑