เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหารและครูอาจารย์เข้าร่วมการประชุมว่าด้วยระเบียบข้อบังคับของสถานบันอาชีวะภาคกลาง 1 

เมื่อวันที่11-12 พฤษภาคม 2560 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปวส ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษาที่ 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

12-3-2560 พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับชั้นปวส ผู้มีงานทำ ปีการศึกษา 2559 พร้อมแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ

11-3-2560 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ เพชรเจ็ดสาวน้อย อ.หมวกเหล็ก จ.สระบุรี

พิธีรับมอบประกาศนียบัตรฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ โครงการ Education to Employment Vocational Boot Camp หรือโครงการ “ฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ" รุ่นที่1 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา
ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

วิธีเข้าใช้งาน app google classroom

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์