วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  เดินทางเข้าประชุม กับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับแรงงานและกำลังพล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายฐิติ โคมกลาง หัวหน้างานสวัสดิการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่และ นักศึกษา เข้าร่วม บริจาคโลหิต มอบให้สภากาชาดไทย พระนครศรีอยุธยา  ณ ที่ว่าการอำเภออุทัย  จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายสุรศักดิ์  ศิริศิลป์ หัวหน้าแผนกเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และคณะอาจารย์  เดินทางส่ง นักศึกษาแผนกเครื่องกล เข้ารับการอบรมปรับพื้นฐานช่างใหม่  ที่ศูนย์ สาขาใหญ่ บริษัท บี ควิก จำกัด  เป็นเวลา 3 วัน ก่อน ออกฝึกอาชีพ ในศูนย์บริการ  ณ  ศูนย์บริการ บี ควิก พระราม 5

ขั้นตอนการเข้าดูผลการเรียนออนไลน์   วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

               

ขั้นตอนการเข้าดูผลการเรียนออนไลน์  <<<คลิก>>>

ศธ.02 ออนไลน์ สำหรับนักศึกษา       <<<คลิก>>>

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563  นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธาน  การประชุมครูครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563  โดยมี นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ  และหัวหน้างานทวิภาคี เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี และอาจารย์วิทยาลัย เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วมประชุม พร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมยานยนต์ 2 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑