วันที่ 28 พฤษภาคม 2562  คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ร่วมจัดกิจกรรมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่

วันพุธ​ที่ 22 พฤษภาคม 2562​ นายมนตรี  หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัย นางนธีทิพ​  แสนสุข​ รองผู้อำนวยการฝ่าย บริหาร​ทรัพยากรบุคคล วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ​พร้อมด้วย นายศุรศักดิ์  ศิริศิลป์ ครู (คศ.2) นายสิทธิชัย  ชำนาญ ครู (คศ.2) นายศุภณัฐ  มะรินทร์ ครู (พนักงานราชการ) นายฐิติ  โคมกลาง (ครูพนักงานราชการ)

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายวีระชัย  สมบัติกำไร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วย นายสุพิชัย แสงสุวรรณ  ครู (คศ.1) และ

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางนธีทิพ แสนสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วย คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายมนตรี หาเรืองทรง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทในการปฐมนิเทศ​นักศึกษาใหม่

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑