โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่  

สมัครเข้ารับฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มทักษะ (Up-Skill) และเป็นองค์ความรู้ใหม่ (New-Skill) ให้กับครูอาชีวศึกษาเเละประชาชนทั่วไป >>คลิ๊ก<<

 

วันที่ 4 กันยายน 2564  คณะอาจารย์ที่ปรึกษาได้นำนักศึกษา  นำเสนอแแผนธุรกิจประจำปีการศึกษา 2564  โดยมีคณะกรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากร  เข้าร่วมประเมินและให้คำปรึกษาแนะนำ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

วันที่ 6 กันยายน 2564 นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โครงการ โดยมี นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภออุทัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center Thailand 4.0 ผ่านระบบ ZOOM  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม  ผู้บริหาร และบุคลากรของวิทยาลัย นักศึกษา  เข้าร่วมโครงการ   ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

 

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม วิจัยพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี โดยมีวิทยากร อาจารย์  ผู้สนใจและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายชูชัย หันตรา รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ ปีการศึกษา2564 โดยมี คณะวิทยากร  อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑