วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  นางสาวสุพร  คุ้มรักษา หัวหน้างานแนะแนว  คณะอาจารย์  และเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563   ณ โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์ )  อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์   แนะแนวการศึกษาต่อ   ณ โรงเรียนธัญรัตน์  จ.ปทุมธานี 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสุพร  คุ้มรักษา หัวหน้างานแนะแนว  คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  แนะแนวการศึกษาต่อ  ให้ความรู้ จัดโชว์ผลงานสิ่งประดิษฐ์  ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายพิเนตร  ธาระมัต  หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แก้วน้ำส่วนตัว ตะกร้า ถุงผ้า และปิ่นโตหรือภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้แก้วน้ำพลาสติก  ถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟมบรรจุอาหาร ภายในสถานศึกษา   ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการระบบสารสนเทศจัดการผ่านแท็ปเล็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดังรายละเอียดเอกสารแนบ<<<คลิก>>>

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑