วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายวีระชัย  สมบัติกำไร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วย นายสุพิชัย แสงสุวรรณ  ครู (คศ.1) และ

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางนธีทิพ แสนสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วย คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายมนตรี หาเรืองทรง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทในการปฐมนิเทศ​นักศึกษาใหม่

วัน​ที่​ 8 พฤษภาคม​ 2562 นายมนตรี  หาเรือนทรง ​ผู้​อำนวยการ นายวีระชัย  สมบัติกำไร รอง​ผู้​อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนางนธีทิพ​ แสนสุข​ รอง​ผู้​อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ​วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วย

วันเสาร์​ที่ 4 พฤษภาคม 2562​ นางนธีทิพ​  แสนสุข​ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร​ทรัพยากรบุคคล ​วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วย นายยุทธนา  แสนกันคำ ครู (คศ.2) นางสาวบุญเรือน  เอกสนธิ์ ครู (คศ.1) นางสาวสุจิตรา  แก้วหอมสุวรรณ ครู (พนักงานราชการ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑