รายงานข่าว : วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายอรรถพันธ์  นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และนายชลอ  การทวี ครูเชี่ยวชาญ ได้ดำเนินการนิเทศก์ติดตามการเรียนการสอนตามกระบวนการ 

รายงานข่าว : วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และนายอรรถพันธ์  นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ และคณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมนักศึกษา เข้าอบรมโครงการ

รายงานข่าว : วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายอรรถพันธ์  นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก บริษัทในเครือเภตรา กรุ๊ป ในการสัมภาษณ์นักศึกษา สาขาวิชาการตลาด สาขางานธุรกิจบริการยานยนต์ เพื่อฝึกอาชีพในศูนย์บริการ

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และนายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับผู้ครูฝึกงานตัวถังและสี จากบริษัท NIPPON PAINT (ประเทศไทย) จำกัด ให้การอบรมให้กับนักเรียน สาขางานตัวถังและสี

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 นายมนตรี หาเรือนทรง ผุ้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และนายอิธิพล หินดี อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีบัณฑิต เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สถาบันการอาชีวศึกษา

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑