ขอความอนุเคราะห์ยื่นข้อมูลในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ/ครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา (Excellent Center ปีการศึกษา 2564) >>คลิก<<

วันที่ 11-12 ธันวาคม 2562 นายวีระชัย  สมบัติกำไร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วย นางนธีทิพ  แสนสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา

วันที่ 2 ธันวาคม 2562  เวลา 17.00 น. นางนทีทิพ  แสนสุข รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นำคณะอาจารย์ วิทยาลัย  เข้าแสดงความยินดี กับ สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) ในโอกาสได้เข้ารับ ตำแหน่งใหม่เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์  และร่วมแสดงความยินดีกับ นายถาวร  ทิพย์โสด  ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดชะโดสามัคคี  มาดำรงค์ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)  ณ  โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)  ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายวีระชัย  สมบัติกำไร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วย นางนธีทิพ  แสนสุข รองผู้อำนวยการ และคณะครู อาจารย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม

ขอความอนุเคราะห์ยื่นข้อมูลในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ/ครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา (Excellent Center ปีงบประมาณ 2564) >>คลิก<<

ขอความอนุเคราะห์ยื่นข้อมูลในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ/ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 >>คลิก<<

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

 

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑