วัน​ที่​ 16 พฤศจิกายน​ 2562 นายมนตรี  หาเรือนทรง ผู้​อำนวยการ ​วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายวีระชัย  สมบัติกำไร รองฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์  ศิริศิลป์ หัวหน้าสาขาวิชาเครื่องกล เป็นประธานในพิธี

ขอความอนุเคราะห์ยื่นข้อมูลในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ/ครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา (Excellent Center) >>คลิก<<

 

วัน​ที่ ​1 พฤศจิกายน​ 2562 นายมนตรี​ หา​เรือน​ทรง​ ผู้​อำนวยการ ​นางนธีทิพ​ แสนสุข​ รอง​ผู้​อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ มอบโล่เชิดชูเกียรติ ให้แก่ บริษัท ซัมโบ ชินโด (ประเทศไทย) จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 นายวีระชัย  สมบัติกำไร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศ​นักศึกษาก่อนเข้าออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ และ

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 น. นายวีระชัย สมบัติกำไร รองผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธาน การประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์  โดยมี ดร.สมชาติ บุญศรี หัวหน้างานหลักสูตรทวิภาคี คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  เข้าร่วมประชุม ติดตามการฝึกประสบการณ์ ของนักศึกษา ในแต่ละสาขาวิชา โดยรองผู้อำนวยการได้กล่าวให้ความรู้ แง่คิด พร้อมกับกำลังใจให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์  และต่อจากนั้น หัวหน้าหลักสูตร ได้สรุปบทบาทของนักศึกษา ถ่ายทอดความรู้  แนวทางการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑