สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหะกรรมยานยนต์จัดการทดสอบบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาอาชีพช่างสีรถยนต์ คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 1 ในวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ทดสอบวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

เมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2560 เช้านี้คณะผู้บริหาร ได้ทำพิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) โล่ห์นักกีฬายอดเยี่ยม เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร ให้กับนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมนายอรรถพันธ์ นามกลูล รองฯฝ่ายวิชาการ ครูสิทธิชัย ชำนาญ ครูณรงค์ศักดิ์ พันธุ์คง และนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานบริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความยินดีกับครูที่ปรึกษา และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่องความเกจ์วิเคราะเครื่องยนต์ รางวัลระดับดีเด่น ในการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา
ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑