ณ วันที่1 มิถุนายน 2560 เวลา 11.03 น.  สมเด็จพระเทพฯทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวังน้อยพนมยงค์วิทยา อ.วังน้อย เพื่อติดตามความก้าวหน้าของ โรงเรียนต้นแบบของมูลนิธิชัยพัฒนา

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหารและครูอาจารย์เข้าร่วมการประชุมว่าด้วยระเบียบข้อบังคับของสถานบันอาชีวะภาคกลาง 1 

เมื่อวันที่11-12 พฤษภาคม 2560 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปวส ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษาที่ 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรืองทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา
ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

วิธีเข้าใช้งาน app google classroom

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์