วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายสุรศักดิ์ ศิริศิลป์ หัวหน้าแผนกเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และคณะอาจารย์ เดินทางส่งนักศึกแผนกเครื่องกลอบรมก่อนออกฝึกงาน แผนก ช่างซ่อม บริษัทบีควิก ศูนย์ใหญ่ พระราม 5 รอบ2 จำนวน 18 คน 

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นางสาวนวลปรางค์ ภาคสาร หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีบริการยานยนต์  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  ส่งตัวนักศึกษาเข้า ฝึกอบรมที่ปรึกษางานบริการ​ ปี​ 2563​ รุ่น​ 2​ ก่อนนักศึกษาออกฝึกอาชีพ​ ระบบทวิภาคี

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นางสาวนวลปรางค์ ภาคสาร หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีบริการยานยนต์  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  นิเทศ​นักศึกษา​ ปวส.2​ ระบบทวิภาคี​ สาขาวิชาเทคโนโลยีบริการยานยนต์​ ฝึกอาชีพ​ ณ​ หจก.เอสบี ออโต้เซอวิส  จ.สมุทรปราการ​❤️

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นางสาวนวลปรางค์ ภาคสาร หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีบริการยานยนต์  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  ได้นิเทศ​และ​ ส่งนักศึกษา​สาขาวิชาเทคโนโลยีบริการยานยนต์​ ระบบทวิภาคีเข้าฝึกอาชีพ​ ณ​ บริษัท​Honda​  Premier.แพรกษา​ จ.สมุทราปราการ

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  เข้าร่วมอบรมผู้ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ รุ่นที่ 8 และการอบรมทบทวนเกณฑ์การประเมินฯ ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิยายน 2563  ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จ.ระยอง

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑