วันที่​ 23​ ตุลาคม​ 2562​  นางนธี​ทิพ​ แสน​สุข​  รอง​ผู้​อำนวยการ​ฝ่ายบริหาร​ทรัพยากร​ วิทยาลัย​เทคนิค​อุตสาหกรรม​ยานยนต์ พร้อม​ด้วย   นายยุทธนา  แสนกันคำ (​ข้าราชการ​ครู​ คศ.2) นางสาวบุญเรือน  เอกสนธิ์ (​ข้าราชการ​ครู​ คศ.1) นางสาวสุจิตรา  แก้วหอมสุวรรณ (​พนักงานราชการ​) นางสาวขวัญดาว   ศิริแพทย์ (​พนักงานราชการ) นางลัดดาวรรณ  บุญปกครอง (พนักงานราชการ)

วัน​ที่ ​18-20 ตุลาคม​ 2562 ​นางสาวขวัญดาว  ศิริแพทย์ ครู(พนักงานราชการ) พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์  พันธุ์คง ครูจ้างสอน วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ร่วมเข้าเยี่ยมบ้านนักศึกษาของ นายโชคชัย  แซ่ย่าง นักศึกษา ปวส. ชั้นปีที่ 2  แผนกวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคตัวถังและสีรถยนต์

วัน​ที่ ​18-20 ตุลาคม​ 2562 ​นางสาวขวัญดาว  ศิริแพทย์ ครู(พนักงานราชการ) พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์  พันธุ์คง ครูจ้างสอน ครูที่ปรึกษานักศึกษาแผนกสาขางานซ่อมตัวถังและสี วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าพบผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เพื่อเข้าแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ

วันที่ 13 ตุลาคม 2562  เวลา 9.00 น. นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้นำคณะอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  ณ บริเวณลานหน้าศาลากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 9 ตุลาคม 2562  ดร.สมชาติ บุญศรี หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  นำคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์   ประชุมเชิงปฎิบัติการ วันที่ 9-10ตุลาคม 2562  ในโครงการ ประชุมเชิงปฎิบัติการ ยกร่างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบริหารธุรกิจการบริการยานยนต์  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑