ตามที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ได้กำหนดแผนงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปี พ.ศ.2560

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักศึกษาในระดับชั้น ปวส และ ป.ตรี เพื่อเป็นการตรวจสุขภาพแก่นักศึกษา

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ขอมอบสื่อการเรียนการสอนให้กับวิทยาลัยในโครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นำร่อง! งานสียานยนต์ จัดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพช่างสีรถยนต์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 นำทีมโดยอ.สิทธิชัย พร้อมนักศึกษา ปวส.1 จำนวน 20คน

22-6-2560 ประชุมงานประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา
ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

วิธีเข้าใช้งาน app google classroom

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์