โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน thailand 4.0 ณ อบต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 27-7-2560 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ามหาวชิราลงกรณ โดยมีนายมนตรี หาเรือนทรง เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคอุตสหกรรมยานยนต์ส่งนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาซ่อมตัวถังและสีรถยนต์เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพด้าน งานสีรถยนต์ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี

ซ้อมย่อย พิธีรับปริญญาบัตร บัณฑิตรุ่น 1-2-3 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

07-07-2560 โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดร่มโพธิ์มโนธรรม ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา
ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

วิธีเข้าใช้งาน app google classroom

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์