วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายวีระชัย  สมบัติกำไร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วย นางนธีทิพ  แสนสุข รองผู้อำนวยการ และคณะครู อาจารย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม

ขอความอนุเคราะห์ยื่นข้อมูลในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ/ครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา (Excellent Center ปีงบประมาณ 2564) >>คลิก<<

ขอความอนุเคราะห์ยื่นข้อมูลในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ/ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 >>คลิก<<

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการ   วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม การเขียนแผนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ โดยมี ดร.สมชาติ บุญศรี  หัวหน้างานหลักสูตรทวิภาคี เป็นผู้กล่าวบรรยายวิธีการเขียนแผน แก่คณะอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ณ ห้องประชุมเล็ก วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 8.00 น. นางนธีทิพย์ แสนสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วย  คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายมนตรี  หาเรือนทรง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วย นายสันติสุข  หอมชื่น อาจารย์แผนกเทคนิคการผลิต ร่วมลงนามความร่วมมือ

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑