วันที่ 1 กันยายน 2562 นายวีระชัย สมบัติกำไร รองผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิชาการ  และ ดร.สมชาติ บุญศรี  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คณะครู เจ้าหน้าที่  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  ประชุมนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ของวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  สรุป ให้คำแนะนำ ติดตาม ประเมินผล และรวบรวมข้อมูล

วัน​ที่​ 3 กันยายน​ 2562 นายมนตรี  หาเรือนทรง ผู้​อำนวยการ นางนธีทิพ​ แสนสุข​ รอง​ผู้​อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ​วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะครูอาจารย์ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 30-31 สิงหาคม 2562 นายวีระชัย  สมบัติกำไร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วย ดร.สมชาติ  บุญศรี ครู(คศ.2) นายสุพิชัย  แสงสุวรรณ ครู(คศ.1) นางสาวนวลปรางค์  ภาคสาร ครู(พนักงานราชการ) และ

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายวีระชัย  สมบัติกำไร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วย ดร.สมชาติ  บุญศรี หัวหน้าหลักสูตรการเรียนการสอน เข้าร่วมอบรม

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายมนตรี หาเรือนทรง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการเข้าค่าย (English Camp) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายวีระชัย สมบัติกำไร รองผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน  และนางนธีทิพ แสนสุข รองผู้อำนวยการบริหารฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยากร  เข้าร่วมรับฟังบรรยาย โครงการ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑