บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ขอมอบสื่อการเรียนการสอนให้กับวิทยาลัยในโครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นำร่อง! งานสียานยนต์ จัดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพช่างสีรถยนต์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 นำทีมโดยอ.สิทธิชัย พร้อมนักศึกษา ปวส.1 จำนวน 20คน

22-6-2560 ประชุมงานประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ได้มีการจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

ณ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ได้จัดการโครงชื่อเรื่อง โครงการเผยแพรประชาสัมพันธ์ความรู้การประกันสังคมสู่สถานศึกษา

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรืองทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา
ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

วิธีเข้าใช้งาน app google classroom

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์