วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายมนตรี  หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นำคณะผู้บริหาร นายอรรถพันธ์  นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ นายวีระชัย  สมบัติกำไร รองฯ และ

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายมนตรี  หาเรือนทรง ผู้อำนวยการ นายอรรถพันธ์  นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ นายวีระชัย  สมบัติกำไร รองผู้อำนวยการ และ

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายมนตรี  หาเรือนทรง ผู้อำนวยการ นายอรรถพันธ์  นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้นำคณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายวีระชัย  สมบัติกำไร รองผู้อำนวยการ ย้ายมาจาก

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายอรรถพันธ์  นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นำคณะครูประกอบด้วย นายบัณฑิต  ผ่องโต นางอุไรวรรณ  ปุณณะเวส นางลัดดาวรรณ บุญปกครอง นายวีระวัฒน์  จูสมบุญ นายสันติสุข  หอมชื่น และนางปาริชาติ ยศเรือง เข้าร่วมพิธี

: วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายมนตรี  หาเรือนทรง ผู้อำนวยการ นายอรรถพันธ์  นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วย นายสิทธิชัย ชำนาญ ครู คศ.2 หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ นายณรงค์ศักดิ์  พันธ์คง ครูสาขาวิชาเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ และนางสาวภัคจิรา  จุลศรีไกวัลย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑