วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นายวีระชัย  สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และครู เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายอธิธรณ์ เพ็งอาทิตย์ นักศึกษาแผนกเทคนิคการผลิต ณ.วัดโตนด อ.นครหลวง

 

วันที่ 5 ธันวาคม 2563  คณะผู้บริหาร  คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563  ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ณ ศาลากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

วันที่ 4 ธันวาคม นางสาวสุพร คุ้มรักษา หัวหน้างานแนะแนว วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และคณะอาจารย์ เดินทางออกแนะแนว ณ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา  เวลา 11.00 น.  อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

 

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้ นิเทศ การเรียนการสอน ภายใน วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

 

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  จัด กิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563(จิตอาสาพัฒนาวิทยาลัย) โดยการปรับภูมิทัศน์ ลานสนามด้านข้าง ตึกเรียนรวม 4 ชั้น ให้เป็นลานจอดรถมอเตอร์ไซด์ โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2563   ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑