วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วยนายบัญญัติ  เลื่อนแบ้น นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสำนักงานประกันสังคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาอุทัย และ

วันที่ 19 มกราคม 2562 นายวีระชัย  สมบัติกำไร รองฯฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรม ยานยนต์ เป็นประธานในการเปิดพิธีการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พร้อมด้วย

วันที่ 14 มกราคม 2562 นายมนตรี  หาเรือนทรง ผู้อำนวยการ นายวีระชัย  สมบัติกำไร รองฯฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางนธีทิพ  แสนสุข รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วยนางสาวสุจิตรา  แก้วหอมสุวรรณ ครู(พนักงานราชการ) เข้าพบ

วันที่ 13 มกราคม 2562 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วย นางสาวสุจิตรา แก้วหอมสุวรรณ ครู (พนักงานราชการ) เวลา ๑๖.๓๐ น. เข้าร่วมพิธี

รายงานข่าว : วันที่ 10 มกราคม 2562 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการ นายวีระชัย  สมบัติกำไร รองฯฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางนธีทิพ  แสนสุข รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธานในพิธี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑