วันที่ 4 มกราคม 2563  คณะผู้บริหารและคณะอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มราชสักการะเนื่องในวันฉลองชัยชนะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ณ โรงเรียนวัดพรานนก ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นางนทีทิพ แสนสุข รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โครงการอบรมและประเมินผลการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและงานวิชาการตามมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดให้แก่ คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคคลากร ภายในวิทยาลัย   ณ ห้องประชุมยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ขอความอนุเคราะห์ ยื่นข้อมูลในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฎิบัติการระบบสารสนเทศจัดการผ่านแท็บเล็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดเอกสารแนบ

วันที่ 23 ธันวาคม  2562 นายวีระชัย  สมบัติกำไร ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นางนธีทิพ  แสนสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธานประชุมผู้บริหาร คณะกรรมการและครู อาจารย์ที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ปิดสถานศึกษาชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 2-3 มกราคม 2563  

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

 

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑