ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ มาปฎิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาไม่เกินร้อยละ ๒๕

 

 

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ >>>คลิก<<<

 

 

ประกาศ ....วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง การเฝ้าระวังโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรน่า ๒o๑๙(covid-๑๙) >>>คลิก<<<

 

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาประเภทนักศึกษาที่ได้รับสิทธิพิเศษ(โควต้า) ปีการศึกษา ๒๕๖๔

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นำ คณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เดินทาง ส่งตัวคุณครู สิทธิชัย ชำนาญ ย้ายไปปฎิบัติหน้าที่ ณ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมลฑล  

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑