วัน​ที่ ​19 มิถุนายน​ 2562 นายมนตรี​ หา​เรือน​ทรง​ ผู้​อำนวยการ ​วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยาน พร้อมด้วยคณะครุอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมดับเพลิงและปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง AITC โดย

วัน​ที่ ​19 มิถุนายน​ 2562 นางนธีทิพ​ แสนสุข​ รอง​ผู้​อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ​วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยาน พร้อมด้วย นายวีระวัฒน์  จูสมบูรณ์ ครู(พนักงานราชการ) และนายสันติสุข  หอมชื่น ครู(พนักงานราชการ) ครูที่ปรึกษานักศึกษาแผนกสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ร่วมเข้า

วัน​ที่ ​20 มิถุนายน​ 2562 นายมนตรี​ หา​เรือน​ทรง​ ผู้​อำนวยการ ​วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นางนธีทิพ​ แสนสุข​ รอง​ผู้​อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วย นางสาวสุจริตรา  แก้วหอมสุวรรณ ครู(พนักงานราชการ) ให้การต้อนรับ

วัน​ที่ ​10-12 มิถุนายน​ 2562 นายมนตรี​ หา​เรือน​ทรง​ ผู้​อำนวยการ ​วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายวีระชัย  สมบัติกำไร รอง​ผู้​อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางนธีทิพ​ แสนสุข​ รอง​ผู้​อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วย นายสมชาติ  บุญศรี หัวหน้าแผนกเทคโนโลยียานยนต์

วัน​ที่ ​9 มิถุนายน​ 2562 ​นายวีระชัย  สมบัติกำไร รอง​ผู้​อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ในการเปิด

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑