ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง  กำหนดวันปิดและเปิดภาคเรียน >>คลิก<<

 

 

กำหนดการและเครื่องแต่งกายอาจารย์และเจ้าหน้าที่ พิธีมอบประกาศนียบัตรในวันที่ 4 เมษายน 2564

>>>คลิ๊ก<<<

1 เมษายน 2564 นายวีระชัย สมบัติกำไร  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นำคณะผู้บริหารและคณะอาจารย์  นักศึกษาเข้าร่วมงานประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา2563 ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564   ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

29 มีนาคม 2564  นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็น ประธาน เปิด โครงการฝึกอบรมยกระดับศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษา หลักสูตรงานเตรียมพื้นและพ่นสีรถยนต์เบื้องต้น  โดยมีนักศึกษา จากวิทยาลัยต่างๆเข้าร่วม โครงการ  รุุ่น 1 ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2564 และ รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2564   ณ แผนกงานสีและซ่อมตัวถังรถยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑