วัน​ที่ 13 เมษายน 2562 คณะครูอาจารย์ ​วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นำโดยนางสาวบุญเรือน เอกสนธิ์ ครู คศ.1 นางสาวสุจิตรา  แก้วหอมสุวรรณ ครู(พนักงานราชการ) นายวีระวัฒน์  จูสมบูรณ์ ครู(พนักงานราชการ) นายสันติสุข  หอมชื่น ครู(พนักงานราชการ) นายธนกฤต  พรหมศร ครูจ้างสอน และ

วัน​ที่​ 31 มีนาคม​ 2562 นายมนตรี​ หา​เรือน​ทรง​ ผู้​อำนวยการ​ วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ประธานในพิธีพร้อมด้วย คณะ​ครู​อาจารย์​ และเจ้าหน้าที่​ ร่วมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ

วัน​ที่​ 5 เมษายน​ 2562 นายมนตรี​ หา​เรือน​ทรง​ ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นางนธีทิพ​ แสนสุข​ รอง​ผู้​อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วย คณะ​ครู​อาจารย์​ และ

วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายมนตรี  หาเรือนทรง ผู้อำนวยการ นางนธีทิพ  แสนสุข รองฯฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายวีระชัย  สมบัติกำไร รองฯฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางนธีทิพ  แสนสุข รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑