วันที่ 21 มกราคม 2563  คณะผู้บริหาร และคณะอาจารย์  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วมพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี  จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบล คานหาม  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเชาววัศ  ต.คานหาม อ.อุทัย  จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 21 มกราคม 2563 นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  ได้นำ คณะอาจารย์ และนักศึกษา แผนกเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วม การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ หุ่นยนต์ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 19 มกราคม 2563  ดร.สมชาติ บุญศรี  หัวหน้างานหลักสูตรทวิภาคี  และคณะอาจารย์  เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ประชุมนักศึกษา ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  เพื่อติดตามการฝึกอาชีพ ให้คำปรึกษา แนะนำ แจ้งประชาสัมพันธ์   จัดให้นักศึกษา ได้พบ อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอนรายวิชา ณ  ห้องประชุมยานยนต์  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

วันที่ 17 มกราคม 2563  นางนทีทิพ แสนสุข รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์   และคณะ อาจารย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดอภิธรรมศพ นายวโรดม ถนอมทรัพย์  นักศึกษาแผนกแมคคาทรอนิกส์ ระดับ ชั้น ปวส. 1 และแสดงความเสียใจต่อการจากไป ต่อครอบครัวถนอมทรัพย์เป็นอย่างยิ่ง     ณ   วัดผาสุกมณีจักร  จ.นนทบุรี

วันที่ 15 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร บริษัท ฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบ นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการ และ คณะผู้บริหาร   อาจารย์  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อมอบของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2563 ณ  ห้องประชุม  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

 

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑