วันที่ 1 กันยายน 2560 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ และคณะครู ให้การต้อนรับ คณะจาก B-QUIK CO LTD นำโดย คุณดนัย ชินานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ได้เข้ามาทำความเข้าใจกับนักศึกษาก่อนฝึกอาชีพใน บ.B-QUIK ในการนี้ได้ร่วมปรึกษาแนวทางในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ เพื่อให้ตรงกับสมรรถนะที่สถานประกอบการต้องการ และเข้าเยี่ยมชมการจัดสถานีทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพงานบริการยางรถยนต์

"ปิดงาน" ทีมงานเข้มแข็งทั้งอยู่บนภาพและไม่อยู่ สำหรับทีมที่อยู่วันนี้ได้ทักษะดารแก้ปัญหาหลายประเด็น ที่ได้ทบทวน ที่สำคัญ คือจิตอาสาที่ช่วยเหลือครูตลอดมาจนเครื่องยนต์ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมนายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมจัดทำงานวิจัยโครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี ครั้งที่ 2

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายอรรถพันธ์ นามกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ บริการวิชาการและวิชาชีพ การติดตั้งพลังงานโซล่าร์เซล ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ

นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายสันติ บุญชุ่ม รองผู้อำนวยการ และนายอรรถพันธ์ นามกูล รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ คณะจากบริษัท HONDA AUTOMOBILE (Thailand).,Co.Ltd. นำโดย คุณไพรัช เผื่อนด้วง ผู้จัดการทั่วไปส่วนบริหาร เข้ามาติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ Excellent model school ในด้านแนวทางการจัดการเรียน การสอน และด้านการใช้งบประมาณของโครงการ รวมถึงแนวทางการฝึกอาชีพของนักศึกษาทุกสาขาวิชาเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา
ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีเข้าใช้งาน app google classroom

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑