วันที่ 13 มกราคม 2562 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วย นางสาวสุจิตรา แก้วหอมสุวรรณ ครู (พนักงานราชการ) เวลา ๑๖.๓๐ น. เข้าร่วมพิธี

รายงานข่าว : วันที่ 10 มกราคม 2562 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการ นายวีระชัย  สมบัติกำไร รองฯฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางนธีทิพ  แสนสุข รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธานในพิธี

วันที่ 9 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และประชาชน หมู่บ้านโรจนะทรัพย์ ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นายวีระชัย  สมบัติกำไร รองฯฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางนธีทิพ  แสนสุข รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยร้อยตำรวจโท วสันต์  มิ่งขวัญ รองสารวัตปราบปราม สถานีตำรวจภูธรอุทัย ปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายมนตรี  หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายอรรถพันธ์  นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักศึกษา สาขาเทคนิค

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑