วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์   เข้าร่วมประชุม ในโครงการ พัฒนาสมรรถนะ ด้านการบริหารงานคุณภาพ  ตามแนวคิด Deming circle (PDCA) กับ JMD Management Center Inc. ประเทศญี่ปุ่น และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในสาขาอาชีพช่างเทคนิคในโรงงาน  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ

วันที่ 8 ตุลาคม 2562  นางสาวนวลปรางค์ ภาคสาร  หัวหน้าสาขาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  นำคณะ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด เข้าอบรมหลักสูตร ทวิภาคี "การบริหารงานบริการ ระดับพื้นฐาน" ระหว่างวันที่ 8-11 ตุลาคม 2562  ณ ศูนย์ฝึกอบรม   บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 7 ตุลาคม 2562  นาย บัณฑิต ผ่องโต หัวหน้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นตัวแทนวิทยาลัยมอบโล่ เชิดชูเกียรติ แก่สถานประกอบการ และ  รับ -ส่ง  นักศึกษาฝึกงาน บริษัท แอสตร้า เทคโนโลยี จำกัด  ณ สถานประกอบการ

วันที่ 7 ตุลาคม 2562  ฝ่ายงานทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ นำส่ง นักศึกษาฝึกงาน สาขางานพณิชยกรรม ประกอบด้วย แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  แผนกการตลาด และแผนกการจัดการทั่วไป เพื่อเข้าฝึกงาน  บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และคณะอาจารย์ ให้การต้อนรับ  บริษัท บี-ควิก จำกัด โดยมี นายดนัย ชินานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท บี-ควิก จำกัด และคณะ  ได้เข้ามาอบรมให้ความรู้และสัมภาษณ์ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ  พร้อมกันนี้  ผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้มอบโล่ เชิดชูเกียรติ แก่สถานประกอบการ  ณ ห้องประชุมยานยนต์ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑