พิธีรับมอบประกาศนียบัตรฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ โครงการ Education to Employment Vocational Boot Camp หรือโครงการ “ฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ" รุ่นที่1 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560

วันที่ 1 มี.ค. วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยายนต์ ร่วมชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิด โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ Education to Empolyment Vocational Boot Camp หรือโครงการ “ฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ ระยะเวลา 2 เดือน 

รายงานข่าว:นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมนายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ และคณะครูสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ ประกอบด้วย ครูปรัชญา การ์รุณวงค์ ครูอนุวัฒน์ มณีพรหม ครูอรรถวุฒิ เจริญราศรี และครูปัญจา พรรฌประสาธน์ เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศ

รายงานข่าว:นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะครู ของวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาในเรื่องความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี กับบริษัท Mektec Manufacturing Coporation. (Thailand) Ltd. บางปะอิน ในสาขาแมคคาทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นพันธมิตรใหม่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ผอ.มนตรี หาเรือนทรง และรองฯสันติ บุญชุ่ม พร้อมครู-อาจารย์และนักศึกษา ร่วมกับขนส่งทางบก จัดทำโครการรถพร้อม

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

 

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑