วันที่ 14 กันยายน 2560 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายสันติ บุญชุ่ม รองฯ ฝ่ายพัฒนาฯ และนายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ คณะจาก บ.Honda automobile เพื่อสัมภาษนักศึกษาและเตรียมพร้อมออกฝึกอาชีพ"สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์"

วันที่ 14 กันยายน 2560 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ รับมอบประกาศเกียรติคุณความร่วมมือในการปฏิบัติงาน โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จากผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นำโดยนายชุติชาติ บุญชูวิทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 13 กันยายน 2560 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายสันติ บุญชุ่ม รองฯ และนายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯ ให้การต้อนรับ บ. B-Quik เพื่อสัมภาษณ์นักศึกษาฝึกอาชีพ ของวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และเลือกสาขาเพื่อฝึกอาชีพ

วันที่ 13 กันยายน 2560 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายสันติ บุญชุ่ม รองฯฝ่ายพัฒนากิจการฯ ให้เกียรเป็นประธานในการเปิดโครงการ Introducing English Camp โดยมีนายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์โครงการ

วันที่ 12 กันยายน 2560 นายมนตรี หาเรือนทรงให้การต้อนรับคณะวิทยากรจาก บ.Honda Automobile(Thailand).,Co.Ltd ตามโครงการ Excellent Model School เพื่อ Training ครูในสถานศึกษาให้เป็นครูฝึกในสถานศึกษา ตามสมรรถนะอาชีพ

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

 

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑