วันที่ 17 มกราคม 2563  นางนทีทิพ แสนสุข รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์   และคณะ อาจารย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดอภิธรรมศพ นายวโรดม ถนอมทรัพย์  นักศึกษาแผนกแมคคาทรอนิกส์ ระดับ ชั้น ปวส. 1 และแสดงความเสียใจต่อการจากไป ต่อครอบครัวถนอมทรัพย์เป็นอย่างยิ่ง     ณ   วัดผาสุกมณีจักร  จ.นนทบุรี

วันที่ 15 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร บริษัท ฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบ นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการ และ คณะผู้บริหาร   อาจารย์  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อมอบของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2563 ณ  ห้องประชุม  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องผู้อำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังเอกสารแนบ<<<คลิก>>>

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดเอกสารแนบ<<<คลิก>>>

วันที่ 9-12 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร และ คณะอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นำนักศึกษา เข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2562  ณ ศูนย์การค้า The Hub  รังสิต ถนนพหลโยธิน  ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑