วันที่ 14 กันยายน 2560 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ รับมอบประกาศเกียรติคุณความร่วมมือในการปฏิบัติงาน โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จากผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นำโดยนายชุติชาติ บุญชูวิทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 13 กันยายน 2560 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายสันติ บุญชุ่ม รองฯ และนายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯ ให้การต้อนรับ บ. B-Quik เพื่อสัมภาษณ์นักศึกษาฝึกอาชีพ ของวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และเลือกสาขาเพื่อฝึกอาชีพ

วันที่ 13 กันยายน 2560 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายสันติ บุญชุ่ม รองฯฝ่ายพัฒนากิจการฯ ให้เกียรเป็นประธานในการเปิดโครงการ Introducing English Camp โดยมีนายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์โครงการ

วันที่ 12 กันยายน 2560 นายมนตรี หาเรือนทรงให้การต้อนรับคณะวิทยากรจาก บ.Honda Automobile(Thailand).,Co.Ltd ตามโครงการ Excellent Model School เพื่อ Training ครูในสถานศึกษาให้เป็นครูฝึกในสถานศึกษา ตามสมรรถนะอาชีพ

9 กันยายน 2559 นายอรรถพันธ์ นามกูล รองฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ณ บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย ) จำกัด นครราชสีมา

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา
ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑