วันที่ 21-22 สิงหาคม 2562  โครงการฝึกอบรม การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  โครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบทวิภาคี  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการโดย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30น-12.00น. นางนทีทิพ แสนสุข รองผู้อำนวยการบริหารฝ่ายทรัพยากร นำคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วม 

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2562 นายวีระชัย สมบัติกำไร รองผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมโครงการจัดทำหลักสูตรอบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. นางนทีทิพ  แสนสุข รองผู้อำนวยการบริหารฝ่ายทรัพยากร  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เปิดงาน  โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร  ร่วมกับบริษัท โรจนะมอเตอร์ไซด์(นายเจ่า) จำกัด  โดยมีนายสุรศักดิ์ ศิริศิลป์ หัวหน้าสาขาเทคนิคเครื่องกล คณะครู และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์เข้าร่วมโครงการ

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายวีระชัย สมบัติกำไร รองผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิชาการ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และนางนทีทิพ แสนสุข รองผู้อำนวยการบริหารฝ่ายทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ให้การต้อนรับ และมอบสถานที่ อำนวยการ การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพงานสีรถยนต์ ของ อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพตัวถังและสีรถยนต์ ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑