วันที่10-11 กุมภาพันธ์ 2564 คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ร่วมกัน จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยขึ้น   โดยมีนักศึกษา​แผนกเทคโลหะ​ เมคคาทอร์นิกส์​ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล​ ยานยนต์ไฟฟ้า​ ตัวถังและสีรถยนต์​ เทคโนโลยีบริการยานยานยนต์​ เครื่องกล และการจัดการทั่วไป ฯลฯ  เข้าร่วมกิจกรรม อย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณสนามด้านหน้าอาคารเรียนรวม วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายชูชัย หันตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายพัฒนากิจกรรมฯ นางสมทรง คุปตะนาวิน หัวหน้างานพัสดุ คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้การต้อนรับ คณะครู อาจารย์ และบุคลากร จากวิทยาลัยการเทคนิคโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เข้าศึกษาดูงานเพื่อขอคำปรึกษาและคำแนะนำ เรื่อง การประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

 

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

เรื่อง วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ>>>คลิก<<<

 

ประกาศ  เรื่องการเปิดการเรียนการสอนปกติ

ตั้งแต่ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔   >>>คลิก<<<

 

 

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ >>>คลิก<<<

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑