วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2562 นายมนตรี  หาเรือนทรง ผู้อำนวยการ นายวีระชัย  สมบัติกำไร รองผู้อำนวยการ นางนธีทิพ  แสนสุข รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ร่วมให้การต้อนรับ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และนายวีระชัย  สมบัติกำไร รองฯฝ่ายแผนงานและความร่วมมือและฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วยนายบัญญัติ  เลื่อนแบ้น นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสำนักงานประกันสังคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาอุทัย และ

วันที่ 19 มกราคม 2562 นายวีระชัย  สมบัติกำไร รองฯฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรม ยานยนต์ เป็นประธานในการเปิดพิธีการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พร้อมด้วย

วันที่ 14 มกราคม 2562 นายมนตรี  หาเรือนทรง ผู้อำนวยการ นายวีระชัย  สมบัติกำไร รองฯฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางนธีทิพ  แสนสุข รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วยนางสาวสุจิตรา  แก้วหอมสุวรรณ ครู(พนักงานราชการ) เข้าพบ

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑