วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ผอ.มนตรี หาเรือนทรง และรองฯสันติ บุญชุ่ม พร้อมครู-อาจารย์และนักศึกษา ร่วมกับขนส่งทางบก จัดทำโครการรถพร้อม

26 มกราคม 2560 ผอ.มนตรี หาเรืองทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยายยนต์ เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษาจาก บริษัท ออโต้บอย จ.เจริญทรัพย์ ไทร์เซ็นเตอร์

ผอ.มนตรี หาเรืองทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พาคณะครูและเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมเทคโนโลยีบริษัท

เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี (Excellent Model School)สานพลังประชารัฐ วันท่ี 20 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิค อุตสาหกรรมยานยนต์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

วันที่ 16 มกราคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครู ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน เข้าร่วมพิธี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑