คณะผู้บริการ ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วมโครงการ "แห่เทียนจำนำพรรษา 2561" ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ วัดร่มโพธิ์มโนธรรม อำเภอ อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it center เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันพุธที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ.2561 

17 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับเกียรติจากศูนย์อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ดำเนินงานโครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการเพื่อขับเคลื่อนโครงการขยายและยกระดับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

12 กรกฎาคม 2561 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการ และนายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ร่วมพิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคกลาง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

สมัครเรียน Online ๑/๒๕๖๓

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑