29 มีนาคม 2564  นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็น ประธาน เปิด โครงการฝึกอบรมยกระดับศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษา หลักสูตรงานเตรียมพื้นและพ่นสีรถยนต์เบื้องต้น  โดยมีนักศึกษา จากวิทยาลัยต่างๆเข้าร่วม โครงการ  รุุ่น 1 ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2564 และ รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2564   ณ แผนกงานสีและซ่อมตัวถังรถยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 

27 มีนาคม 2564 นายวีระชัย สมบัติกำไร  ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นำคณะผู้บริหาร และอาจารย์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย โดยได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน   ณ  วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี   ดำเนินงานโดย วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

25 มีนาคม 2564 นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 28  ณ  จังหวัดสิงห์บุรี

24 มีนาคม 2564 นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นำคณะอาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่่ 28 ประจำปีการศึกษา 2563

22 มีนาคม 2564  นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธาน เปิดอบรม การใช้งาน AITC Digital Library  โดยมีคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรม และปฎิบัติการใช้งาน ยืม -คืน หนังสือ การใช้งาน App  AITC Digital Library  บนWebsite  และบน Smart Phone  ณ  ห้องประชุมยานยนต์ 2  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑