ขอความอนุเคราะห์ยื่นข้อมูลในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ/ครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา (Excellent Center ปีงบประมาณ 2564) >>คลิก<<

ขอความอนุเคราะห์ยื่นข้อมูลในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ/ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 >>คลิก<<

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการ   วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม การเขียนแผนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ โดยมี ดร.สมชาติ บุญศรี  หัวหน้างานหลักสูตรทวิภาคี เป็นผู้กล่าวบรรยายวิธีการเขียนแผน แก่คณะอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ณ ห้องประชุมเล็ก วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 8.00 น. นางนธีทิพย์ แสนสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วย  คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายมนตรี  หาเรือนทรง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วย นายสันติสุข  หอมชื่น อาจารย์แผนกเทคนิคการผลิต ร่วมลงนามความร่วมมือ

วัน​ที่​ 16 พฤศจิกายน​ 2562 นายมนตรี  หาเรือนทรง ผู้​อำนวยการ ​วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายวีระชัย  สมบัติกำไร รองฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์  ศิริศิลป์ หัวหน้าสาขาวิชาเครื่องกล เป็นประธานในพิธี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑