วันที่ 31 มกราคม 2563  คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่  เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ  ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วารสารชาติเสือ ปีที่ 114 จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 29 มกราคม 2563  คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนปัณณวิชญ์  ต.คุ้งลาน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการระบบสารสนเทศจัดการผ่านแท็ปเล็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาครั้งที่ 2 <<<คลิก>>>

วันที่ 22 มกราคม 2563 ผู้จัดการ ธนาคารออมสิน สาขาอุทัยและคณะ  เข้าพบ นายวีระชัย  สมบัติกำไร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ คณะผู้บริหาร และอาจารย์ ของวิทยาลัย   พร้อมมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563   เวลา 14.30 น.  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

วันที่ 22 มกราคม 2563  คณะผู้บริหาร โรงเรียนอุทัย เข้าพบ นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และคณะผู้บริหาร ของวิทยาลัย  เพื่อ ร่วมหารือ การเรียน การสอน สายอาชีพ ตลอดการด้านการเรียน การสอนสายอาชีพ  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียน การสอน    ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑