วันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2563 นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และ นางนทีทิพ  แสนสุข รองผู้อำนวยการ วิทยาลัย นำคณะอาจารย์และนักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562  ณ  ไดมอลด์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี  ติดตามข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา www.thaiinvention.net

วันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2563 คณะอาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562  ณ ไดมอนด์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อและรับสมัครเรียน ณ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล  อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนหอวังปทุมธานี  จ.ปทุมธานี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑