วันที่ 13 กันยายน 2560 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายสันติ บุญชุ่ม รองฯฝ่ายพัฒนากิจการฯ ให้เกียรเป็นประธานในการเปิดโครงการ Introducing English Camp โดยมีนายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์โครงการ

วันที่ 12 กันยายน 2560 นายมนตรี หาเรือนทรงให้การต้อนรับคณะวิทยากรจาก บ.Honda Automobile(Thailand).,Co.Ltd ตามโครงการ Excellent Model School เพื่อ Training ครูในสถานศึกษาให้เป็นครูฝึกในสถานศึกษา ตามสมรรถนะอาชีพ

9 กันยายน 2559 นายอรรถพันธ์ นามกูล รองฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ณ บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย ) จำกัด นครราชสีมา

วันที่ 8 กันยายน 2560 นายมนตรี หเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ และครูสุรศักดิ์ ศิริศิลป์ เข้าร่วมการสัมนา เรื่อง"ยกระดับการรับรองสมรรถนะบุคคลากรไทยสู่สากล" ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ นายสิทธิชัย ชำนาญ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต์และนายณรงค์ศักดิ์ พันธุ์คง ครูฯ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมสีด่วน (Quick Service Paint System) ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมืแรงงานภาค2 สุพรรณบุรี โดยมีนายมงคล ลีลาธนากร ผู้อำนวยการสถาบัน ฯ เป็นประธาน คณะวิทยากรจากสถาบัน ฯ นำโดยนายกษิดิจ ทับทิม หัวหน้าฝ่ายช่างยนต์ และคณะวิทยากรจาก บ.Nippon Paint (ประเทศไทย) จำกัด นำทีมโดยคุณคมคาย ธมะสุข ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร พร้อมกับคุณสมสุข มิ่งขวัญโพธิ์ทอง ผจก.ฝ่ายอบรมด้านเทคนิค

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรืองทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา
ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

วิธีเข้าใช้งาน app google classroom

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์