วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายวีระชัย  สมบัติกำไร  ผู้อำนวยการ  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมบรรยายพิเศษและ  เป็นตัวแทนคณะอาจารย์ส่งมอบความสำเร็จ ความโชคดี แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นางนทีทิพ  แสนสุข รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ กล่าวรายงานสรุป พร้อมคณะอาจารย์  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  ณ หอประชุม  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางนทีทิพ  แสนสุข  รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และ อาจารย์ ฐิติ  โคมกลาง  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อกำหนดตัวชี้วัดคุณธรรม  ในโครงการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคุณธรรม จัดโดยศูนย์คุณธรรม www.moralcenter.or.th  ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์   อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการระบบสารสนเทศจัดการผ่านแท็ปเล็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดเอกสาร <<<คลิก>>>

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  นางสาวสุพร  คุ้มรักษา หัวหน้างานแนะแนว  คณะอาจารย์  และเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563   ณ โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์ )  อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์   แนะแนวการศึกษาต่อ   ณ โรงเรียนธัญรัตน์  จ.ปทุมธานี 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

 

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑