คำขวัญวิทยาลัย : ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  มีความเป็นช่างโดยพื้นฐาน  ฝึกหนักให้ชำนาญ  ก้าวทันเทคโนโลยี

thzh-CNen

Screenshot 18

 

นายพิเชษฐ์ หาดี

Mr.Pichet  Hardee

ผู้อำนวยการ

 Director

--------------------------------

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

TAX ID : 099-4-00021546-1

๕๕ หมู่ ๙ ต.คานหาม อ.อุทัย  อยุธยา ๑๓๒๑o

------------------------------

Automotive Industry Technical College

55 Moo.9 T.Kanhaab

A.Utai , Pranakornsriayutthaya 13210

 

แนวทางการบริหารงาน

แนะนำวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

data1

 • ข้อมูล 9 ด้าน 2565

data2

 • วิทยาลัยฯ
 • ครู-บุคลากรทางการศึกษา
 • นักเรียน-นักศึกษา

data3

 • รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา
 • ปีการศึกษา 2565

data4

 • แบบรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ2565
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร ครุผู้สอน

 

data5

 • แบบฟอร์ม 

 

สื่อวีดิทัศน์แนะนำ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันศุกร์, 09 ธันวาคม 2565 22:16

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายชูชัย หันตรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วมประชุมอบรมทบทวนเกณฑ์การประเมิน(อชท.) และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2565...

วันศุกร์, 09 ธันวาคม 2565 22:05

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วมประชุมออนไลน์รับฟังความคิดเห็นร่างนโยบาย การปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการ...

วันศุกร์, 09 ธันวาคม 2565 21:50

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ ให้การต้อนรับ คณะ บริษัท เอช วัน พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าแนะนำบริษัท...

วันศุกร์, 09 ธันวาคม 2565 21:36

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเช้าหน้าเสาธง ผู้อำนวยการ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาท...

วันศุกร์, 09 ธันวาคม 2565 21:22

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรี พระปรมินทรมหาจุลาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5...

วันพฤหัสบดี, 08 ธันวาคม 2565 23:00

วันที่18 ตุลาคม 2565 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วมดำเนินการโครงการต่อเรือปันน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วม "อาชีวะช่วยประชาชน " ณ...

วันพฤหัสบดี, 08 ธันวาคม 2565 11:58

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประชุมพิจารณาแนวทางในการจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีการศึกษา2566 ณ...

วันพฤหัสบดี, 08 ธันวาคม 2565 11:52

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธาน ดำเนินการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์...

วันพฤหัสบดี, 08 ธันวาคม 2565 11:40

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...

วันพฤหัสบดี, 08 ธันวาคม 2565 11:27

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง "ร.9" ธ...

                                                                               adminpr1

                                                                                    Screenshot 5 ANIMATION

 

Login Form

ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยฯ

data8

 • sar ปี 65

data9

 

ปฏิทินกิจกรรม (Google)

การจัดการหลักสูตร

 • ภาคเรียนที่ 1/2565
 • ภาคเรียนที่ 2/2565
 • ปริญญาตรี
 • ตารางเรียนระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2565
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ภาคปกติ)
 • ตารางเรียนระดับปวส.1 ภาคเรียนที่ 2/2565
 • ตารางเรียนระดับปวส.2 ภาคเรียนที่ 2/2565
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ภาคสมทบ)
 • ตารางเรียนระดับปวส.1 ภาคเรียนที่ 2/2565
 • ตารางเรียนระดับปวส.2 ภาคเรียนที่ 2/2565

สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

 

data6

data7

Screenshot 2

Screenshot 3

Screenshot 6

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและแบบฟอร์มงานประกัน

 • xxxxxxxxxxxxxxxx
 • xxxxxxxxxxxxxxxx

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ร่างประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการงานซ่อมตัวถังเบา โดยมีรายละเอียด 1.ประกาศประกวดราคา 2.เอกสารประกวดราคา 3.ขอบเขตของงาน 4.คุณลักษณะเฉพาะ...

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จ้างเหมาค่าบริการถ่ายเอกสาร) >>คลิ๊ก<<

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย) >>คลิ๊ก<<

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links...

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links...

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links...

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links...

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links...

เผยแพร่งานวิจัย

ระดับปริญญาตรี

ระดับปวส.

 • xxxxxxxxxxxxx
 • xxxxxxxxxxxxxxxx

ระบบบริหารงาน

vd1 

 d1 

     rms      

e office2 

 moe1

  dpa2565  

IDPLANE

   Vcop 

   DVEC1

    sar 

    l1 

    icon 

   Google Classroom

     ccp 

      incu1  

 

ผู้เข้าชม

มี 603 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ภาพกิจกรรม