คำขวัญวิทยาลัย : ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  มีความเป็นช่างโดยพื้นฐาน  ฝึกหนักให้ชำนาญ  ก้าวทันเทคโนโลยี

thzh-CNen
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือสังคมร่วมกับสภากาชาดไทย


วันที่26ธันวาคม2565 เวลา9.00น.-13.00น. ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือสังคมร่วมกับสภากาชาดไทย  ที่ปั้มปตท.บลูพลัสออล์(ตลาดดีดี) อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

   admin001

 

  นายพิเชษฐ์ หาดี

  Mr.Pichet  Harde

 ผู้อำนวยการ

 Director

--------------------------------

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

TAX ID : 099-4-00021546-1

๕๕ หมู่ ๙ ต.คานหาม อ.อุทัย  อยุธยา ๑๓๒๑o

------------------------------

Automotive Industry Technical College

55 Moo.9 T.Kanhaab

A.Utai , Pranakornsriayutthaya 13210

 

แนวทางการบริหารงาน

แนะนำวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

data1

data2

 • วิทยาลัยฯ
 • ครู-บุคลากรทางการศึกษา
 • นักเรียน-นักศึกษา

data3

 • รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา
 • ปีการศึกษา 2565

data4

 • แบบรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ2565
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร ครุผู้สอน

 

data5

 • แบบฟอร์ม 

 

แผนกวิชา

            1.สาขาการจัดการทั่วไป

            2. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

 

สื่อวีดิทัศน์แนะนำ

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัยฯ(ภายใน-ภายนอก)

วันศุกร์, 19 พ.ค. 2566 10:47

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายและจุดเน้นการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดี, 18 พ.ค. 2566 15:21

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นำคณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมถวายสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมยานยนต์ 1...

วันพฤหัสบดี, 18 พ.ค. 2566 15:13

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธานการประชุมวิทยาลัยฯ 1/2566 ณ ห้องประชุมยานยนต์1 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

วันพฤหัสบดี, 18 พ.ค. 2566 15:07

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจังหวัด ณ ห้องอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดี, 18 พ.ค. 2566 14:56

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วมประชุม การเงิน การคลัง และพัสดุ ณ ห้องปทุมมาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี

วันพฤหัสบดี, 18 พ.ค. 2566 14:42

วันที่ 10พฤษภาคม 2566 นายชูชัย หันตรา รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วมโครงการทำแผนป้องกันยาเสพติด ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จ.สระแก้ว

วันพฤหัสบดี, 18 พ.ค. 2566 14:30

วันที่ 18 เมษายน 2566 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธาน เข้าประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมยานยนต์2 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

วันพฤหัสบดี, 18 พ.ค. 2566 14:25

วันที่ 11 เมษายน 2566 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นำคณะอาจารย์ ออกหน่วยให้บริการที่ศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงวังน้อย

วันพฤหัสบดี, 18 พ.ค. 2566 14:15

วันที่ 9 เมษายน 2566 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นำคณะอาจารย์ เข้าร่วม ประชุมเชิงปฎิบัติการ การวิเคราะห์เทียบเคียงฯ ณ โรงแรม ทาวณ์ อินทาวน์ กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดี, 18 พ.ค. 2566 14:02

วันที่ 4 เมษายน 2566 คณะอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เดินทางเข้านิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ( บริษัท มูราคามิ แมนูแฟคเจอริ่ง ( ไทย แลนด์) จำกัด . ) อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ

วันศุกร์, 19 พ.ค. 2566 10:27

ประชาสัมพันธ์ การรับบริจาดโลหิต จากสภากาชาดไทย วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00น.-12.00น. ณ หอประชุมอำเภออุทัย ต.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์, 19 พ.ค. 2566 10:19

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสมาชิก จากชมรมดนตรีสากลและดนตรีไทย สนใจสมัครสมาชิก ได้ที่ งานกิจการนักเรียนนักศึกษา หรือสมัครโดยตรง SCAN QR CODE คลิ๊ก

วันอังคาร, 09 พ.ค. 2566 01:17

ประกาศราย ชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2566(รับตรง)

วันอังคาร, 21 กุมภาพันธ์ 2566 14:01

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควต้ารอบ2 ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี, 12 มกราคม 2566 00:24

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พ.ศ.๒๕๖๖

วันอังคาร, 10 มกราคม 2566 14:00

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกาศนโยบายและจุดเน้นการปฎิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันอังคาร, 10 มกราคม 2566 13:37

มาตรการรักษาความปลอดภัย การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

วันพุธ, 04 มกราคม 2566 23:26

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ(PA) ปีการศึกษา2566

วันพุธ, 04 มกราคม 2566 22:20

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิโควตา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปีการศึกษา2566 เพิ่มเติม รอบ1

                                                                               adminpr1

                                                                                  admin05 ANIMATION

 

Login Form

ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยฯ

Screenshot 11

 

      d1

      moe1.jpg

      vd1

      rms

      dpa2565

     e office2

     DVEC1

     Google Classroom

     fixauto

     icon

     IDPLANE

     ccp.jpg

     incu1

     l1

     Vcop.jpg

    sar

 

 safety3

มาตรการในการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา

 

data8

งบทดลอง

data9

 ข่าวรับสมัครงานภายใน

 

 

ข่าวรับสมัครงาน

ปฏิทินกิจกรรม (Google)

การจัดการหลักสูตร

 • ภาคเรียนที่ 1/2565
 • ภาคเรียนที่ 2/2565
 • ปริญญาตรี
 • ตารางเรียนระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2565
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ภาคปกติ)
 • ตารางเรียนระดับปวส.1 ภาคเรียนที่ 2/2565
 • ตารางเรียนระดับปวส.2 ภาคเรียนที่ 2/2565
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ภาคสมทบ)
 • ตารางเรียนระดับปวส.1 ภาคเรียนที่ 2/2565
 • ตารางเรียนระดับปวส.2 ภาคเรียนที่ 2/2565

หน่วยงานภายใน

สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

 

data6

data7

Screenshot 2

Screenshot 3

Screenshot 6

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์​(e-bidding)​ ชุดฝึกปฏิบัติ​การงานซ่อมตัวถังเบา ประจำปีงบประมาณ 2566 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง...

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ร่างประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการงานซ่อมตัวถังเบา (ปรับปรุงครั้งที่4) โดยมีรายละเอียด 1.ประกาศประกวดราคา 2.เอกสารประกวดราคา 3.ขอบเขตของงาน...

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ร่างประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการงานซ่อมตัวถังเบา (ปรับปรุงครั้งที่3) โดยมีรายละเอียด 1.ประกาศประกวดราคา 2.เอกสารประกวดราคา 3.ขอบเขตของงาน...

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ร่างประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการงานซ่อมตัวถังเบา (ปรับปรุงครั้งที่2) โดยมีรายละเอียด 1.ประกาศประกวดราคา 2.เอกสารประกวดราคา 3.ขอบเขตของงาน...

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ร่างประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการงานซ่อมตัวถังเบา (ปรับปรุงครั้งที่1) โดยมีรายละเอียด 1.ประกาศประกวดราคา 2.เอกสารประกวดราคา 3.ขอบเขตของงาน...

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ร่างประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการงานซ่อมตัวถังเบา โดยมีรายละเอียด 1.ประกาศประกวดราคา 2.เอกสารประกวดราคา 3.ขอบเขตของงาน 4.คุณลักษณะเฉพาะ...

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จ้างเหมาค่าบริการถ่ายเอกสาร) >>คลิ๊ก<<

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย) >>คลิ๊ก<<

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links...

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links...

เผยแพร่งานวิจัย

ระดับปริญญาตรี

ระดับปวส.

บริการบุคลากร-แบบฟอร์มสำหรับ(ครู-อาจารย์)

 

           

 

 

    

 

    

     

     

   

      

        

ผู้เข้าชม

มี 175 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วีดีโอ(VDO)

 

 

                Screenshot 7        tech1        Screenshot 7         Screenshot 7          Screenshot 7   

 

     

                maintenanceauto1        new1         nectec1        ev1           focus1   

 

   

                ev2        laber1       digital1        ev3        ar1

 

 

               egat1      ev4