คำขวัญวิทยาลัย : ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  มีความเป็นช่างโดยพื้นฐาน  ฝึกหนักให้ชำนาญ  ก้าวทันเทคโนโลยี

thzh-CNen
รวมภาพโครงการ และกิจกรรม ประจำเดือน สิงหาคม 2566

รวมภาพโครงการ และกิจกรรม ประจำเดือน สิงหาคม 2566

1....โครงการFix it Centerวัดหนองไม้ซุง4สค2566

1.1...ประชุมคณะกรรมการจังหวัดฯ 7_2566...3สค2566

2...ประชุม..อชท. ครั้งที่ 31 .....8สค.2566

3...โครงการพัฒนาสมรรถนะ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 9สค2566

4..กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง2566..11สค.2566

5...ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากบริษัท ไทยนิปปอนเพนต์ จำกัด กลุ่มประเทศอินโดนีเซีย15สค2566

6...โครงการอาชีวต้านยาเสพติด15สค2566

7...MOU วัด ประชา สร้างสุข17สค.2566

8...เข้าร่วมพิธีซ้อมใหญ่ รับปริญญา16สค2566

9...โครงการพัฒนาศักยภาพเขียนแผนธุรกิจ 66..18สค.2566

10..พิธีรับปริญญา 18สค2566

11...วันคล้ายวันสถาปนาสอศ19สค2566

12...ร่วมกิจกิจกรรมโครงการ .อยุธยา เมืองสะอาด 17สิงหาคม2566

13...ประชุมนานาชาติพัฒนาวิชาชีพครู..17สค.2566

14....ประชุมจัดทำแผนปฏิบัตราชการ 2568..17สค.2566

15...นิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ บ.โอสถสภา18สค2566

16...นิเทศการเรียนการสอนสาขาการจัดการ1_2566..20สค2566

17...ร่วมกิจกรรม สภากาแฟ 22ส.ค2566

18...ประเมินขยายขอบข่าย อา24สค2566

19...ร่วมกิจกรรม บริจาคเลือด ให้สภากาชาดไทย24สค2566

20...ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากสิงคโปร์28สค2566

21...งานสัมมนา พัฒนาด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ25สค2566

22...ศึกษาดูงาน Colorado cafe29สค.2566

23...โครงการฝึกอบรมระบบกักเก็บพลังงาน28สค.2566

24....คณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงาน(PA)ผู้บริหารสถานศึกษา30สค.2566

25..ร่วมพิธี.MOUกับศูนย์ปฎิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมลูบัน ประเทศไทย31สค.2566

 

   admin001

 

  นายพิเชษฐ์ หาดี

  Mr.Pichet  Harde

 ผู้อำนวยการ

 Director

--------------------------------

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

TAX ID : 099-4-00021546-1

๕๕ หมู่ ๙ ต.คานหาม อ.อุทัย  อยุธยา ๑๓๒๑o

------------------------------

Automotive Industry Technical College

55 Moo.9 T.Kanhaab

A.Utai , Pranakornsriayutthaya 13210

                                                                                            disin thi yang mi di tang chux 1

 

     ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM)                                                                                                     

                                                                                            disin thi yang mi di tang chux 2

        ระบบงานทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

    

 

แนวทางการบริหารงาน

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

data1

data2

data3

data4

แผนกวิชา

            1.สาขาการจัดการธุรกิจ

            2. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

Google Drive 2

        QR Code ฝ่ายวิชาการ

         QR Code ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

         QR Code ฝ่ายบริหารทรัพยากร

         QR Code ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

สื่อวีดิทัศน์แนะนำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

วันพฤหัสบดี, 30 พ.ค. 2567 09:57

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์...

วันพฤหัสบดี, 30 พ.ค. 2567 09:53

แจ้งประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ขออนุญาตแจ้ง กำหนดการกิจกรรม โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีการศึกษา 2567 วันศุกร์ที่ 31...

วันพุธ, 29 พ.ค. 2567 11:17

ประชุมนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่1/2567 วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 8.30น.-16.30น. ณ สาขาวิชา

วันพุธ, 15 พ.ค. 2567 14:31

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และ โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567 วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เวลา 8.00 - 13.00 น. กำหนดการ...

วันอังคาร, 14 พ.ค. 2567 14:22

กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียนอุทัย ต.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดี, 09 พ.ค. 2567 16:14

กำหนดการตัดชุดวัดตัว (นักศึกษา ภาคปกติ) นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2567

วันพฤหัสบดี, 09 พ.ค. 2567 15:42

โครงการศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

วันพฤหัสบดี, 09 พ.ค. 2567 15:19

การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดี, 09 พ.ค. 2567 15:11

ขั้นตอนการพิมพ์บัตรลงทะเบียนผ่านระบบ ศธ.02 ออนไลน์และการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ปวส.ระบบทวิภาคี (ปกติ) รหัส 66 ปวส.ระบบทวิภาคี...

วันจันทร์, 29 เมษายน 2567 15:51

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ​ร่วมบริจาค​โลหิต ใน​วันแรงงาน​ 1 พฤษภาคม 2567 ณ ปั้มน้ำมัน​ปตท.(ตลาดดีดี)

วันจันทร์, 29 เมษายน 2567 15:46

สถานศึกษาปลอดภัยไร้ควันบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า

วันศุกร์, 05 เมษายน 2567 12:00

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เปิดประมูลร้านค้าสวัสดิการ ประจำปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดี, 04 เมษายน 2567 15:59

รับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2567(เพิ่มเติม)

วันพฤหัสบดี, 04 เมษายน 2567 15:27

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2567

วันพุธ, 27 มีนาคม 2567 15:40

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ระบบทวิภาคี กลุ่มผู้มีงานทำ ปีการศึกษา 2567

วันพุธ, 27 มีนาคม 2567 14:58

กำหนดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 *** ขอให้นักศึกษาแต่งกายชุดเครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบที่ถูกต้อง...

วันศุกร์, 01 มีนาคม 2567 16:05

แนวคิด ทิศทางการประกันคุณภาพภายนอก(พ.ศ.2567-2571) 1.แนวคิดการประเมินภายนอก_ส่งเสริมอาชีวะ 2.กรอบแนวทางการประเมิน_อาชีวะ 3.ebook_คู่มือการประเมิน67_อาชีวะ_final

วันศุกร์, 01 มีนาคม 2567 15:37

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทยประดับตราสัญลักษณ์หรือเสื้อสีเหลือง

วันศุกร์, 01 มีนาคม 2567 15:22

ชวนคุณครู มา Up Skill อบรมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 11-22 มีนาคม 2567

วันศุกร์, 01 มีนาคม 2567 15:12

โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 กำหนดการปัจฉิมนิเทศ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรม (ภายใน-ภายนอก)

วันศุกร์, 17 พฤศจิกายน 2566 21:54

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ เรื่อง ประชุมติดตามการฝึกอาชีพและเรียนซ่อมเสริม วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566

วันศุกร์, 17 พฤศจิกายน 2566 21:35

เพลง : อาชีวะ Proud "สร้างคน สร้างงาน สร้างชาติ สร้างโลก"

วันศุกร์, 06 ตุลาคม 2566 13:25

1.....ต้อนรับนิสิตปริญญาเอก.....6กย2566 2.....ต้อนรับตัวแทน บ. จัสท์ คาร์.....6กย2566 3....โครงการจัดทำคู่มือแนวทางระบบทวิภาคี....6กย2566 5....โครงการอบรม Examiner...7กย2566...

วันพุธ, 20 กันยายน 2566 16:29

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/ 2566

วันอังคาร, 19 กันยายน 2566 11:14

รวมภาพโครงการ และกิจกรรม ประจำเดือน สิงหาคม 2566 1....โครงการFix it Centerวัดหนองไม้ซุง4สค2566 1.1...ประชุมคณะกรรมการจังหวัดฯ 7_2566...3สค2566 2...ประชุม..อชท. ครั้งที่ 31.....8สค.2566...

วันจันทร์, 04 กันยายน 2566 15:21

ประกาศ ผลการประกวดแผนธุรกิจ เพื่อสนับสนุนทุนในการดำเนินธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธ, 30 สิงหาคม 2566 00:41

เรียนอาชีวะได้อะไรบ้าง

วันพุธ, 30 สิงหาคม 2566 00:39

การศึกษาทวิภาคีดีอย่างไร

วันพุธ, 30 สิงหาคม 2566 00:36

การจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย

วันพุธ, 30 สิงหาคม 2566 00:33

มองมุมใหม่

วันพุธ, 30 สิงหาคม 2566 00:30

โครงการระบบทวิภาคี

วันพุธ, 30 สิงหาคม 2566 00:26

เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีอาชีพมีรายได้เท่าไร

                                                                               adminpr1

                                                                                  admin05 ANIMATION

 

Login Form

ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยฯ

Screenshot 11

     

      แผนกวิชา

      d1

      moe1.jpg

      vd1

      rms

      dpa2565

     e office2

     DVEC1

     Google Classroom

     fixauto

     icon

     IDPLANE

     ccp.jpg

     incu1

     l1

     Vcop.jpg

    sar

 

 safety3

มาตรการในการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา

งบทดลอง

data9

 ข่าวรับสมัครงานภายใน

ข่าวรับสมัครงาน

บริการผู้เรียน

ปฏิทินกิจกรรม (Google)

การจัดการหลักสูตร

 

  • ปริญญาตรี
  • ตารางเรียนระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2567
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ภาคปกติ)
  • ตารางเรียนระดับปวส.1 ภาคเรียนที่ 1/2567
  • ตารางเรียนระดับปวส.2 ภาคเรียนที่ 1/2567
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ผู้มีงานทำ)
  • ตารางเรียนระดับปวส.1 ภาคเรียนที่ 1/2567
  • ตารางเรียนระดับปวส.2 ภาคเรียนที่ 1/2567

หน่วยงานภายใน

งานบริหารทั่วไป

งานบุคลากร

งานการเงิน

งานการบัญชี

งานพัสดุ

งานอาคารสถานที่

งานทะเบียน

งานประชาสัมพันธ์

งานวางแผนและงบประมาณ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานความร่วมมือ

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

งานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

 

data6

data7

ดาวน์โหลด

Screenshot 3

Screenshot 6

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกฯ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 1/2567 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศ ขอความอนุเคราะห์ยื่นข้อมูลในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ร่างประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์ประกวดราคาซื้อชุดฝึก สมรรถนะวิชาชีพสาขางานเครื่องมือกลพร้อมชุดเครื่องมือมาตรฐานประจำชุดฝึก ปี2567 โดยมีรายละเอียด...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่องขอความอนุเคราะห์ยื่นข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ การอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์​(e-bidding)​ ชุดฝึกปฏิบัติ​การงานซ่อมตัวถังเบา ประจำปีงบประมาณ 2566 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง...

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ร่างประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการงานซ่อมตัวถังเบา (ปรับปรุงครั้งที่4) โดยมีรายละเอียด 1.ประกาศประกวดราคา 2.เอกสารประกวดราคา 3.ขอบเขตของงาน...

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ร่างประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการงานซ่อมตัวถังเบา (ปรับปรุงครั้งที่3) โดยมีรายละเอียด 1.ประกาศประกวดราคา 2.เอกสารประกวดราคา 3.ขอบเขตของงาน...

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ร่างประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการงานซ่อมตัวถังเบา (ปรับปรุงครั้งที่2) โดยมีรายละเอียด 1.ประกาศประกวดราคา 2.เอกสารประกวดราคา 3.ขอบเขตของงาน...

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ร่างประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการงานซ่อมตัวถังเบา (ปรับปรุงครั้งที่1) โดยมีรายละเอียด 1.ประกาศประกวดราคา 2.เอกสารประกวดราคา 3.ขอบเขตของงาน...

เผยแพร่งานวิจัย

ระดับปริญญาตรี

ระดับปวส.

บริการบุคลากร-แบบฟอร์มสำหรับ(ครู-อาจารย์)

 

           

 

 

    

 

    

     

     

   

      

        

ผู้เข้าชม

มี 114 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วีดีโอ(VDO)

 

 

                Screenshot 7        tech1        Screenshot 7         Screenshot 7          Screenshot 7   

 

     

                maintenanceauto1        new1         nectec1        ev1           focus1   

 

   

                ev2        laber1       digital1        ev3        ar1

 

 

               egat1      ev4