ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ ๑ อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาคุณภัณฑ์ชุดฝึกวงจรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมคอร์ส์แวร์ทำงานแบบอินเตอร์แอคทีฟด้วย wifi ผ่านแท็บเล็ท/คอมพิวเตอร์

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง งานวัดผลและประเมินผล

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา
ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

วิธีเข้าใช้งาน app google classroom

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์