ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินคุณสมบัติแรกเข้า (ด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี (ภาคสมทบ) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  >>>>คลิก<<<<

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่องรับลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ดังรายละเอียดแนบ >>>คลิก<<<

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 >>>คลิก<<<

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 >>>คลิก<<<

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) >>>คลิก<<<

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

 

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑