วันที่ 9 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และประชาชน หมู่บ้านโรจนะทรัพย์ ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่

พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดร่มโพธิ์มโนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ บริเวณหน้าตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

 

ภาพทั้งหมด


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑