การฝึกอบรมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์  nx-msstack ผ่านระบบออนไลน์  (ZOOM)ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์ NX-M5 STACK ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)โดยทีมวิทยากรจาก บริษัท Inex

รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564
ใบสมัครอบรมรุ่นที่ 1
https://forms.gle/VPTNhC7mwEbdVgVt5
กลุ่มไลน์อบรมรุ่นที่ 1
http://line.me/ti/g/-NT2l3dGWo

รุ่นที่ 2 วันที่ 10 กันยายน 2564
ใบสมัครอบรมรุ่นที่ 2
https://forms.gle/bSK4wZmoJwKQZ5kw9
กลุ่มไลน์อบรมรุ่นที่ 2
http://line.me/ti/g/DWIJwuiqYz

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
📞ครูมาย 0822607162 ,📞 ครูนัน 0633356889


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑