27 มีนาคม 2564 นายวีระชัย สมบัติกำไร  ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นำคณะผู้บริหาร และอาจารย์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย โดยได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน   ณ  วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี   ดำเนินงานโดย วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

                                                                                          ภาพทั้งหมด


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑