วันที่10-11 กุมภาพันธ์ 2564 คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ร่วมกัน จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยขึ้น   โดยมีนักศึกษา​แผนกเทคโลหะ​ เมคคาทอร์นิกส์​ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล​ ยานยนต์ไฟฟ้า​ ตัวถังและสีรถยนต์​ เทคโนโลยีบริการยานยานยนต์​ เครื่องกล และการจัดการทั่วไป ฯลฯ  เข้าร่วมกิจกรรม อย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณสนามด้านหน้าอาคารเรียนรวม วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

                                                                                                                     ภาพทั้งหมด


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑