วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์และ นายชูชัย หันตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายกิจการ นักเรียน นักศึกษา     และ  นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และฝ่ายวิชาการ   พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ โดยใช้มาตรการป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยได้มีการปฐมนิเทศออนไลน์ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์   

 

 

                 นายวีระชัย สมบัติกำไร

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

 

 

                 

 

 

นายชูชัย หันตรา

รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุสาหกรรมยานยนต์

 

 

                    นายทัศนัย  ฉุนชื่นจิตต์

       รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

 

                                                                                                                                                        


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

 

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑