วันที่ 25 มิถุุนายน 2563 นายชูชัย หันตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  และ นาย ทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายแผนและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษาจังหวัด ตรวจประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ของวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้เป็นไปตามนโยบายการจัดการเรียน การสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ไวรัสโคโรน่า2019  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  

ภาพทั้งหมด


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

 

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑