ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสำภาษณ์ และสอบปฎิบัติการสอน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป >>คลิ๊ก<<