ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก และขอเลื่อนกำหนดการ วัน เวลา ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่๑>>คลิ๊ก<<