ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ >>คลิ๊ก<<

(ข่าววันที่28 มิถุนายน2564 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งเนื่องจากหน้าWebsite วิทยาลัยฯ ขัดข้อง)