ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่องรับลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ดังรายละเอียดแนบ >>>คลิก<<<