รายงานงบทดลอง หน่วยเบิก-จ่ายรายเดือน และ รายวัน

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิก-จ่ายรายเดือน

1.รายงานงบทดลอง หน่วยเบิก-จ่ายรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2562 >>คลิก<<

2.รายงานงบทดลอง หน่วยเบิก-จ่ายรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2563 >>คลิก<<

 

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิก-จ่ายรายวัน

1.รายงานงบทดลอง หน่วยเบิก-จ่ายรายวัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 >>คลิก<<

2.รายงานงบทดลอง หน่วยเบิก-จ่ายรายวัน ประจำเดือนมีนาคม 2563 >>คลิก<<


ครูอิเล็กทรอนิกส์

นายบัณฑิต ผ่องโต

หัวหน้าแผนก

เบอร์ติดต่อ:

Email: banditp@aitc.ac.th

นางสมทรง คุปตะนาวิน

รองหัวหน้าแผนก

เบอร์ติดต่อ:081-4574212

Email: somsongk@aitc.ac.th

นายอรรถวุฒิ เจริญราศรี

ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

เบอร์ติดต่อ:

Email: acharoenrasri@aitc.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑