ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 

  เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดฝึกยานยนต์ EV 

    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>>คลิก<<<