ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป >>คลิ๊ก<<