ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  >>>>คลิก<<<<

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์ และปฎิบัติการสอน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป >>>คลิก<<<

   ประกาศ  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   >>>คลิก<<<

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน  เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ >>>>คลิก<<<<

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินคุณสมบัติแรกเข้า (ด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี (ภาคสมทบ) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  >>>>คลิก<<<<

ครูเทคนิคการผลิต

นายชูบุญเย็น คุปตะนาวิน

หัวหน้าแผนก

เบอร์ติดต่อ:081-6948706

Email: choobunyenk@aitc.ac.th

นายวีรวัฒน์ จูสมบุญ

รองหัวหน้าแผนก

เบอร์ติดต่อ:089-0535390

Email: weerawathj@aitc.ac.th

นายสันติสุข หอมชื่น

ครูแผนกวิชาเทคนิคการผลิต

เบอร์ติดต่อ:082-0749083

Email: santisukh@aitc.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑