ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว>>คลิ๊ก<<