ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบและวิจัยเซลเชื้อเพลิงไฮโดรเจนกำลังสูงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <<CLICK>>