ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ชุดทดลองการเขียนแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์พร้อมโมดูล Zigbee แบบเมนบอร์ผ่านแท็ปเล็ต<Click>

เอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ชุดทดลองการเขียนแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์พร้อมโมดูล Zigbee แบบเมนบอร์ผ่านแท็ปเล็ต<Click>

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดทดลองการเขียนแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์พร้อมโมดูล Zigbee แบบเมนบอร์ผ่านแท็ปเล็ต<Click>