รายงานงบทดลอง หน่วยเบิก-จ่ายรายเดือน

1.รายงานงบทดลอง หน่วยเบิก-จ่ายรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2562 >>คลิก<<

2.รายงานงบทดลอง หน่วยเบิก-จ่ายรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2563 >>คลิก<<

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ รอบ ๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดเอกสารแนบ <<<คลิก>>>

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิโควตา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ปีการศึกษา 2563 <<คลิก>>

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ เรื่องการรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาเทคโนโลยียานยนต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<คลิก>>

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑