แจ้งกำหนดการรับสมัครนักศึกษาทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2560 

1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2560 รับสมัครทุกวันเวลาราชการ 8.30 - 16.30 น. 

(ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 035800661-2 งานทะเบียนต่อ 106