วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายวีระชัย  สมบัติกำไร  ผู้อำนวยการ  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมบรรยายพิเศษและ  เป็นตัวแทนคณะอาจารย์ส่งมอบความสำเร็จ ความโชคดี แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นางนทีทิพ  แสนสุข รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ กล่าวรายงานสรุป พร้อมคณะอาจารย์  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  ณ หอประชุม  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ทั้งนี้ ทางวิทยาลัย ได้เชิญหน่วยงาน บริษัท จัดหางาน ,บริษัท ต่างๆ  เข้ามารับสมัครงาน และคัดเลือกนักศึกษาเข้าทำงาน  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิเช่นได้รับเกียรติ จาก บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด บรรยายพิเศษเรื่อง " การเตรียมความพร้อมก่อนจบพร้อมเทคนิคการเขียนเรซูเม่ให้ปัง.....จบใหม่ยังไงก็ได้งาน" โดย คุณ ดิฐพงศ์ ประเสริฐไพฑูรย์  www.superresume.com, www.jobtopgun.com  ได้รับเกียรติ จาก ศูนย์พัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ ATP บรรยาย "แนะนำโครงการและสร้างความเข้าใจในหลักสูตร" พร้อมรับสมัครนักศึกษาเข้าโครงการ เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปทำงานประเทศญี่ปุ่น www.ajls-school.com  ได้รับเกียรติจาก บริษัท ยุโรปามอเตอร์ พระราม 2 ตัวแทนจำหน่าย BMW และธนาคารออมสิน สาขาอุทัย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ภาพทั้งหมด


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑