วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางนทีทิพ  แสนสุข  รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และ อาจารย์ ฐิติ  โคมกลาง  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อกำหนดตัวชี้วัดคุณธรรม  ในโครงการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคุณธรรม จัดโดยศูนย์คุณธรรม www.moralcenter.or.th  ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์   อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพทั้งหมด


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑