วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และคณะอาจารย์ ให้การต้อนรับ  บริษัท บี-ควิก จำกัด โดยมี นายดนัย ชินานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท บี-ควิก จำกัด และคณะ  ได้เข้ามาอบรมให้ความรู้และสัมภาษณ์ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ  พร้อมกันนี้  ผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้มอบโล่ เชิดชูเกียรติ แก่สถานประกอบการ  ณ ห้องประชุมยานยนต์ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 

นาย ดนัย ชินานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท บี-ควิก จำกัด ได้บรรยายให้ความรู้ และประสบการณ์แก่นักศึกษา เน้นย้ำ ความสำเร็จ ของงานบริการ ให้ความสำคัญต่อลูกค้า ดังคำขวัญที่ว่า เต็มที่เพื่อรถ  เต็มร้อยเพื่อคุณ  โดยบริษัท เริ่มก่อตั้ง ตั้งแต่ปี 2539 และปัจจุบัน บริษัท ได้มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศไทยและให้บริการไปยังประเทศในกลุ่ม ASEAN เช่น กัมพูชา ฯลฯ

www.b-quik.com

 

ภาพทั้งหมด


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

สมัครเรียน Online ๑/๒๕๖๓

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑