วัน​ที่ ​24 กันยายน​ 2562 นายมนตรี​ หา​เรือน​ทรง​ ผู้​อำนวยการ พร้อมด้วย นางนธีทิพ​ แสนสุข​ รอง​ผู้​อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้การต้อนรับคณะจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 นำโดย นายนนทพงศ์  ยอดทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบัน และ

นายสมนึก  ภาศักดี ที่ปรึกษาสถาบัน ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและปรึกษาหารือในการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันกับสถานศึกษา รวมถึงการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร ณ ห้องประชุมยานยนต์ 2 วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ภาพทั้งหมด


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

สมัครเรียน Online ๑/๒๕๖๓

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑