วันที่ 17-20 กันยายน 2562 นายมนตรี หาเรือนทรง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  และคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายวีระชัย สมบัติกำไร รองผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิชาการ  และ นางนทีทิพ  แสนสุข รองผู้อำนวยการบริหารฝ่ายทรัพยากร  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วย ดร.สมชาติ บุญศรี 

หัวหน้างาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและคณะครูและ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาลัย ร่วมจัดโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน(อบรมครูฝึกหลักสูตร 30 ชั่วโมง)ปีงบประมาณ 2562  โดยในงานได้รับเกียรติ จาก  เรืออากาศโท สมพร ปานดำ  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและกล่าวเปิดโครงการ แก่ ผู้เข้าอบรม   สถานที่จัดงาน ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพทั้งหมด

 


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

สมัครเรียน Online ๑/๒๕๖๓

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑