วัน​ที่ ​19 มิถุนายน​ 2562 นายมนตรี​ หา​เรือน​ทรง​ ผู้​อำนวยการ ​วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยาน พร้อมด้วยคณะครุอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมดับเพลิงและปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง AITC โดย

ได้รับความร่วมมือจาก เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย 3 ส่วนเทคนิคป้องกันไฟดับเพลิง และกู้ภัยท่าอากาศยานดอนเมืองพร้อมด้วยทีมงาน ณ วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

 

ภาพทั้งหมด


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑