วัน​ที่ ​19 มิถุนายน​ 2562 นางนธีทิพ​ แสนสุข​ รอง​ผู้​อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ​วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยาน พร้อมด้วย นายวีระวัฒน์  จูสมบูรณ์ ครู(พนักงานราชการ) และนายสันติสุข  หอมชื่น ครู(พนักงานราชการ) ครูที่ปรึกษานักศึกษาแผนกสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ร่วมเข้า

ตรวจเยี่ยมบ้านนักศึกษา เพื่อดูความเป็นอยู่และพูดคุยกับผู้ปกครองของนักศึกษาที่พิการทางสายตา ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน ปีการศึกษา 2562 และมอบเช็คเงินสดค่าเล่าเรียน กรณีนักศึกษาพิการ ณ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ภาพทั้งหมด


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑