วัน​ที่ ​10-12 มิถุนายน​ 2562 นายมนตรี​ หา​เรือน​ทรง​ ผู้​อำนวยการ ​วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายวีระชัย  สมบัติกำไร รอง​ผู้​อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางนธีทิพ​ แสนสุข​ รอง​ผู้​อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วย นายสมชาติ  บุญศรี หัวหน้าแผนกเทคโนโลยียานยนต์

นางสาวนวลปรางค์  ภาคสาร หัวหน้าแผนกการตลาด นายปรัชญา  การุณวงษ์ หัวหน้าแผนกเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ และนายณรงศักดิ์  พันธุ์คง รองหัวหน้าแผนกช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ให้การต้อนรับ นายสิทธิชัย  ขุนณรงค์ และนายสุทธพงศ์  สมบูรณพันธ์ เป็นวิทยากรในการจัดฝึกอบรม เพื่อนำนักศึกษาเข้าฝึกอบรมงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการจาก บริษัท Nippon Paint (ประเทศไทย) จำกัด ณ วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

 

ภาพทั้งหมด


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑