วันพุธ​ที่ 22 พฤษภาคม 2562​ นายมนตรี  หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัย นางนธีทิพ​  แสนสุข​ รองผู้อำนวยการฝ่าย บริหาร​ทรัพยากรบุคคล วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ​พร้อมด้วย นายศุรศักดิ์  ศิริศิลป์ ครู (คศ.2) นายสิทธิชัย  ชำนาญ ครู (คศ.2) นายศุภณัฐ  มะรินทร์ ครู (พนักงานราชการ) นายฐิติ  โคมกลาง (ครูพนักงานราชการ)

นายศุภอรรถ  ธรรมรัตน์ (ครูจ้างสอน) นางสาวกมลวัลย์  ประสมพงษ์ เจ้าหน้าที่ และ นางสาวอรธิดา  มงคล เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นางสาววาสนา  อุ่นอรุณ (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน) และนางสาวสุคนธวรรณ  หวานแก้ว (ผู้ตรวจประเมิน) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ได้รับมอบหมายจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) เข้าดำเนินการตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ณ อาคารเครื่องกล วิทยาลัย​เทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

 

ภาพทั้งหมด


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

 

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑